Doğrudan temin parasal limitleri 2009 ihale limitleri

Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2009/1)
MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir.
Buna göre;
1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin;
(g) bendinde belirtilen 4.691.592,- YTL (Dörtmilyon altıyüzdoksanbirbin beşyüzdoksaniki Yeni Türk Lirası), 5.072.080,- TL (Beşmilyon yetmişikibin seksen Türk Lirası),
2- “Eşik Değerler” başlıklı 8. maddenin;
(a) bendinde belirtilen 560.858,- YTL (Beşyüzaltmışbin sekizyüzellisekiz Yeni Türk Lirası), 606.343,- TL (Altıyüzaltıbin üçyüzkırküç Türk Lirası),
(b) bendinde belirtilen 934.763,- YTL (Doküzyüzotuzdörtbin yediyüzaltmışüç Yeni Türk Lirası), 1.010.572,- TL (Birmilyon onbin beşyüzyetmişiki Türk Lirası),
(c) bendinde belirtilen 20.564.840,- YTL (Yirmimilyon beşyüzaltmışdörtbin sekizyüzkırk Yeni Türk Lirası), 22.232.648,- TL (Yirmiikimilyon ikiyüzotuzikibin altıyüzkırksekiz Türk Lirası),
3- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;
(1) nolu alt bendinde belirtilen 61.192,- YTL (Altmışbirbin yüzdoksaniki Yeni Türk Lirası), 66.154,- TL (Altmışaltıbin yüzellidört Türk Lirası), 122.386,- YTL (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası), 132.311,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası),
(2) nolu alt bendinde belirtilen 61.192,- YTL ile 122.386,- YTL (Altmışbirbin yüzdoksaniki Yeni Türk Lirası) ile (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası); 66.154,- TL ile 132.311,- TL (Altmışaltıbin yüzellidört Türk Lirası) ile (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası), 122.386,- YTL ile 1.019.908,- YTL (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası) ile (Birmilyon ondokuzbin dokuzyüzsekiz Yeni Türk Lirası); 132.311,- TL ile 1.102.622,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası ) ile (Birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk Lirası),
(3) nolu alt bendinde belirtilen 122.386,- YTL (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası), 132.311,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası), 1.019.908,- YTL (Birmilyon ondokuzbin doküzyüzsekiz Yeni Türk Lirası), 1.102.622,- TL (Birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk Lirası),
4- “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddenin;
(f) bendinde belirtilen 101.986,- YTL (Yüzbirbin dokuzyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası), 110.257,- TL (Yüzonbin ikiyüzelliyedi Türk Lirası),
5- “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddenin;
(d) bendinde belirtilen 30.595,- YTL (Otuzbin beşyüzdoksanbeş Yeni Türk Lirası), 33.076,- TL (Otuzüçbin yetmişaltı Türk Lirası), 10.195,- YTL (Onbin yüzdoksanbeş Yeni Türk Lirası), 11.021,- TL (Onbirbin yirmibir Türk Lirası),
6- “İhale sonucunun ilanı” başlıklı 47 nci maddenin;
Birinci fıkrasında belirtilen 2.039.822,- YTL (İkimilyon otuzdokuzbin sekizyüzyirmiiki Yeni Türk Lirası), 2.205.251,-TL (İkimilyon ikiyüzbeşbin ikiyüzellibir Türk Lirası), 4.079.646,- YTL (Dörtmilyon yetmişdokuzbin altıyüzkırkaltı Yeni Türk Lirası), 4.410.505,- TL (Dörtmilyon dörtyüzonbin beşyüzbeş Türk Lirası),
7- “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;
(1) nolu bendinde belirtilen 203.978,- YTL (İkiyüzüçbin dokuzyüzyetmişsekiz Yeni Türk Lirası), 220.520,- TL (İkiyüzyirmibin beşyüzyirmi Türk Lirası),
olarak güncellenmiştir.
1 Şubat 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.
MADDE 2 – İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
MADDE 3 – Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5812 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesindeki parasal limitler kaldırılmış olup, 4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde yer alan parasal limitler, 5/3/2009 tarihine kadar geçerlidir.
MADDE 4 – 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) nolu alt bendinde yer alan itirazen şikayet başvuru bedelleri, 4/1/2009 tarihinden 1/2/2010 tarihine kadar 5812 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen tutarlardır.
MADDE 5 – 5812 sayılı Kanunun, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde değişiklik yapan 24 üncü maddesinde belirtilen parasal tutar, 1/2/2010 tarihine kadar geçerlidir.
MADDE 6 – Bu Tebliğ 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

EK: Tablo

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN
BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

01.02.2008 – 31.01.2009 DÖNEMİ
DEĞERİ 01.02.2009 – 31.01.2010 DÖNEMİ DEĞERİ
EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER
MADDE 8
YTL TL
560.858 606.343
934.763 1.010.572
20.564.840 22.232.648

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR
MADDE 3 (g)
YTL TL
4.691.592 5.072.080
MADDE 13 (b)
61.192 66.154
122.386 132.311
1.019.908 1.102.622
MADDE 21 (f)
101.986 110.257
MADDE 22 (d)
30.595 33.076
10.195 11.021
MADDE 47
2.039.822 2.205.251
4.079.646 4.410.505
MADDE 53 (j)/1
203.978 220.520

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <img> <b> <i> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sitemiz içinde arama yap

Özel Arama

Anket

KAMU HASTANELERİNİ KİM YÖNETMELİ:
e bordro ·  e okul  ·  Rapor  ·  Aöf  ·