ARTIK HASTANE ÖDEMELERİ "TİG" e GÖRE YAPILACAK

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı hastanelerin sundukları sağlık hizmetlerinin bedeli halihazırda Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer alan işlem ücretleri çerçevesinde MEDULA’ya gönderilen (Yeşilkartlı hastalar dahil) fatura bedelleri esas alınarak ödenmektedir. Ba

kanlığımızca sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin özelliğine ve ağırlığına göre gruplandırılması suretiyle hakkaniyete uygun ve sürdürülebilir ödeme yapılması amacıyla son yıllarda sağlık hizmeti bedellerinin ödeme yöntemine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda son aşamaya gelinmiş olup sağlık hizmeti bedelleri Bakanlığımız hastanelerine geliştirilen yeni ödeme modeli çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Sağlık hizmeti bedellerinin yeni ödeme modeli olarak Bakanlığımızca yatan hasta sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG), ayaktan kabul edilen hasta sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak ise Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi oluşturulmuştur. Bu sisteme ilişkin Bakanlığımızca web tabanlı “TİG Klinik Veri programı” geliştirilerek bu programın kullanımına ve sisteme girilecek verilere ilişkin klinik kodlama eğitimi verilmiştir. 01 Kasım 2010 tarihinden itibaren, pilot uygulamaya alınan 50 hastaneye ilaveten, Ekli listedeki 260 hastanenin 01 Aralık 2010 tarihinden itibaren sağlık hizmeti bedelleri Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) ve Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi doğrultusunda ödenecektir. Sağlık hizmeti bedellerinin TİG ve BBaG doğrultusunda ödenecek olması sebebiyle listede yer alan Bakanlığımız hastanelerinin 01 Aralık 2010 tarihinden itibaren TİG ve BBaG verilerini “TİG Klinik Veri Programı”na düzenli ve eksiksiz şekilde girmek suretiyle web üzerinden göndermeleri büyük önem arz etmektedir. Kurumlarımızın hastalara sundukları sağlık hizmetinin bedellerinin TİG Klinik Veri programında yer alan verilere göre planlanacak olması sebebiyle, TİG ve BBaG verilerinin “TİG Klinik Veri Programı”na eksik olarak girilmesi halinde, kurumlarımız gerçek sağlık hizmeti bedellerini tam olarak alamama durumu ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle kurumlarımızın sundukları sağlık hizmetinin karşılığı olan bedeli tam olarak alabilmeleri için, başka bir deyişle alacaklarını düşük miktarda almamaları bakımından kurum yöneticileri tarafından konuya azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla Ekli listede yer alan hastanelerin; TİG ve BBaG verilerinin “TİG Klinik Veri Programı”na girişi ile ilgili eksikliklerini tamamlayarak düzenli ve tam olarak veri girişinin yapılmasının sağlanması ve 01 Aralık 2010 tarihinden itibaren sağlık hizmeti bedellerinin Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) ve Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi doğrultusunda planlanarak ödeneceğinin dikkate alınması ve ekteki TİG uygulamasına ilişkin esaslara uyulması hususlarında; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Dr. Hasan GÜLER Genel Müdür a. Genel Müdür Yardımcısı V. EKLER: 1-260 Hastane Listesi 2-TİG Uygulamasına İlişkin Esaslar
DAĞITIM: 81 İL VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü)
T.C.

EK- 2: TİG Uygulamasına İlişkin Esaslar İlgili hastanelerin 01 Aralık2010 tarihi saat 00.00’dan başlayarak taburcu olan ve ayaktan sağlık hizmeti alan tüm hastalara ilişkin verilerini “TİG Klinik Veri Programı” aracılığıyla Bakanlık sunucusuna göndermeleri gerekmektedir. 01 Aralık 2010 tarihi öncesinde taburcu olan ve ayaktan sağlık hizmeti alan hastalara ait herhangi bir veri girişi kesinlikle yapılmayacaktır. Kodlamacılar sadece 01 Aralık tarihinden itibaren taburcu olan ve ayaktan sağlık hizmeti alan hasta dosyalarındaki verileri sisteme gireceklerdir. Kodlama odasında eski dosya bulunmadığı ve 01 Aralık 2010 tarihi öncesi döneme ilişkin veri girilmediği hususu hastane TİG yöneticileri tarafından tutanak altına alınacak olup, bu hususun takip ve gözetim yükümlülüğü hastane TİG yöneticilerince yerine getirilecektir. Ayaktan sağlık hizmeti alan hasta sayılarını branş bazında “TİG klinik veri programı üzerindeki BBaG modülüne haftalık olarak gireceklerdir. İlgili zaman aralıkları BBaG modülünden takip edilecek olup bu konuda gerekli takip ve kontrollerin yapılması Başhekimlerin sorumluluğu altındadır. 01 Aralık tarihinden itibaren taburcu olan hastalara ilişkin protokol numarası ve taburcu tarihi içeren aylık listeler yapılacaktır. TİG sorumlu yöneticileri tarafından sisteme şifre ile erişilerek web arayüzünden dönem sonunda tüm girilmiş hasta listelerinin çıktısı alınacaktır. Bu verilerin TİG’e gönderilmiş olduğu hususu bir tutanak altına alınarak dosyalanacaktır. Aynı şekilde TİG sorumlu yöneticisi tarafından ayaktan sağlık hizmeti alan hastalara ilişkin sisteme girilmiş BBaG sayılarının da web arayüzünden çıktısı alınarak tutanak altına alınıp dosyalanacaktır. Bakanlığımızca “TİG Klinik Veri Programı” kullanıcı şifreleri güvenlik amacıyla iki ayda bir değiştirilecektir. Bakanlığımızca şifre verilen personelin kurumdan ayrılması halinde Baştabiplik tarafından Bakanlığımıza bilgi verilerek en kısa sürede şifrenin iptali sağlanacaktır. TİG yöneticilerine daha sonraki tarihlerde kendi hastane verilerini görebilmeleri amacıyla şifre verilecek olup, şifrenin ne zaman ve nasıl verileceği hususu www.tig.saglik.gov.tr sayfasından bilahare duyurulacaktır.
EK-1: 260 Hastane Liste
Sıra
Hastane Adı
1
Adana Çukurova Devlet Hastanesi
2
Adana Devlet Hastanesi
3
Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi
4
Adana Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
5
Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
6
Adana Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi
7
Adıyaman 82.Yıl Devlet Hastanesi
8
Adıyaman Devlet Hastanesi
9
Adıyaman Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
10
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
11
Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi
12
Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
13
Ağrı Devlet Hastanesi
14
Ağrı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
15
Aksaray Devlet Hastanesi
16
Aksaray Mustafa Yazıcı Göğüs Hastalıkları Hastanesi
17
Aksaray Şammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
18
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi
19
Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
20
Ankara Atatürk Göğüs Has Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
21
Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Ve Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
22
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
23
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
24
Ankara Dr.S.Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ Ve Has.Eğitim ve Araştırma Hastanesi
25
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
26
Ankara Etimesgut Prof Dr. Celal Ertuğ Devlet Hastanesi
27
Ankara Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
28
Ankara Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
29
Ankara Fizik Tedavi Ve Reh. Eğitim ve Araştırma Hastanesi
30
Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
31
Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
32
Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
33
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
34
Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi
35
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
36
Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
37
Ankara Ulus Devlet Hastanesi
38
Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi
39
Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
40
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
41
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
42
Ardahan Devlet Hastanesi
43
Artvin Devlet Hastanesi
44
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi
45
Aydın Devlet Hastanesi
46
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire .Başkanlığı (Tanı İlişkili Gruplar Şube Müdürlüğü) Tel: 4585014-15-16
www.performans.saglik.gov.tr Adres: M.Esat Bozkurt cad. No:19 Kat:1 Kolej/ Ankara Faks: 4351679
47
Balıkesir Devlet Hastanesi
48
Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi
49
Bartın Devlet Hastanesi
50
Bartın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
51
Batman Bölge Devlet Hastanesi
52
Batman Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
53
Bayburt Devlet Hastanesi
54
Bilecik Devlet Hastanesi
55
Bingöl Devlet Hastanesi
56
Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
57
Bitlis Devlet Hastanesi
58
Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi
59
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
60
Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
61
Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi
62
Burdur Devlet Hastanesi
63
Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi
64
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi
65
Bursa Devlet Hastanesi
66
Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi
67
Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi
68
Bursa Prof Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi
69
Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi
70
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
71
Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi
72
Çanakkale Devlet Hastanesi
73
Çankırı Devlet Hastanesi
74
Çorum Devlet Hastanesi
75
Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi
76
Denizli Devlet Hastanesi
77
Denizli Servergazi Devlet Hastanesi
78
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
79
Diyarbakır Devlet Hastanesi
80
Diyarbakır Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
81
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
82
Edirne Devlet Hastanesi
83
Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
84
Elazığ Harput Devlet Hastanesi
85
Elazığ Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi
86
Erzincan Devlet Hastanesi
87
Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
88
Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi
89
Erzurum Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi
90
Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi
91
Eskişehir Devlet Hastanesi
92
Eskişehir Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
93
Eskişehir Yunus Emre DH
94
Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi
95
Gaziantep 75.Yıl Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi
96
Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi
97
Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire .Başkanlığı (Tanı İlişkili Gruplar Şube Müdürlüğü) Tel: 4585014-15-16
www.performans.saglik.gov.tr Adres: M.Esat Bozkurt cad. No:19 Kat:1 Kolej/ Ankara Faks: 4351679
98
Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi
99
Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi
100
Giresun Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
101
Giresun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
102
Giresun Prof Dr. Atilla İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
103
Gümüşhane Devlet Hastanesi
104
Hakkari Devlet Hastanesi
105
Hatay Antakya Devlet Hastanesi
106
Hatay Doğum Ve Çocuk Bakımevi
107
Iğdır Devlet Hastanesi
108
Isparta Devlet Hastanesi
109
Isparta Gülkent Devlet Hastanesi
110
Isparta Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
111
İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
112
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
113
İstanbul Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
114
İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ Ve Sinir Has Eğitim Ve Arş. Hastanesi
115
İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi
116
İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi
117
İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi
118
İstanbul Deri Tenasül Hastalıkları Hastanesi
119
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EĞITIM ARAŞTIRMAH
120
İstanbul Dr.S.Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
121
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
122
İstanbul Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi
123
İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
124
İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi
125
İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi
126
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
127
İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
128
İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
129
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
130
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
131
İstanbul İstinye Devlet Hastanesi
132
İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi
133
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
134
İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
135
İstanbul Lutfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
136
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
137
İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
138
İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Has Eğitim Ve Araş. Hastanesi
139
İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
140
İstanbul Paşabahçe Devlet Hastanesi
141
İstanbul Pendik Devlet Hastanesi
142
İstanbul Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
143
İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi
144
İstanbul Süleymaniye Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
145
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
146
İstanbul Şişli Devlet Hastanesi
147
İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
148
İstanbul Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire .Başkanlığı (Tanı İlişkili Gruplar Şube Müdürlüğü) Tel: 4585014-15-16
www.performans.saglik.gov.tr Adres: M.Esat Bozkurt cad. No:19 Kat:1 Kolej/ Ankara Faks: 4351679
149
İstanbul Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
150
İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi
151
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
152
İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi
153
İstanbul Yakacık Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
154
İstanbul Yedikule Göğüs Has Ve Cer.Eğitim Ve Arş Hastanesi
155
İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
156
İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
157
İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
158
İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
159
İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
160
İzmir Buca Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
161
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
162
İzmir Dr. E. Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
163
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
164
İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
165
İzmir Ege Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
166
İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi
167
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
168
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi
169
Kahramanmaraş Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
170
Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi
171
Karabük Devlet Hastanesi
172
Karabük Doğum ve Çocuk Bakımevi
173
Karaman Devlet Hastanesi
174
Kars Devlet Hastanesi
175
Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi
176
Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
177
Kastamonu Şerife Bacı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
178
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
179
Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
180
Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi
181
Kırıkkale Devlet Hastanesi
182
Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
183
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
184
Kırklareli Devlet Hastanesi
185
Kırşehir Devlet Hastanesi
186
Kilis Devlet Hastanesi
187
Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi
188
Kocaeli Devlet Hastanesi
189
Kocaeli İzmit Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
190
Konya Beyhekim Devlet Hastanesi
191
Konya Dr.Faruk Sükan Doğum Ve Çocuk Bakımevi
192
Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
193
Konya Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
194
Kütahya Devlet Hastanesi
195
Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi
196
Kütahya Yoncalı Hidroterapi Ve Fizik Tedavi Hastanesi
197
Malatya Devlet Hastanesi
198
Manisa Devlet Hastanesi
199
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire .Başkanlığı (Tanı İlişkili Gruplar Şube Müdürlüğü) Tel: 4585014-15-16
www.performans.saglik.gov.tr Adres: M.Esat Bozkurt cad. No:19 Kat:1 Kolej/ Ankara Faks: 4351679
200
Manisa Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi
201
Mardin Devlet Hastanesi
202
Mardin Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
203
Mersin Devlet Hastanesi
204
Mersin Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
205
Mersin Toros Devlet Hastanesi
206
Muğla Devlet Hastanesi
207
Muğla Marmaris Devlet Hastanesi
208
Muş Devlet Hastanesi
209
Muş Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
210
Nevşehir Dr. İ.Şevki Atasagun Devlet Hastanesi
211
Niğde Devlet Hastanesi
212
Niğde Dr.Doğan Baran Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
213
Ordu Boztepe Devlet Hastanesi
214
Ordu Devlet Hastanesi
215
Ordu Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
216
Osmaniye Devlet Hastanesi
217
Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi
218
Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
219
Sakarya Doğum Ve Çocuk Bakımevi
220
Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
221
Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi
222
Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi
223
Samsun Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi
224
Samsun Gazi Devlet Hastanesi
225
Samsun Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi
226
Samsun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
227
Samsun Mehmet Aydın Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
228
Samsun Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi
229
Siirt Devlet Hastanesi
230
Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
231
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
232
Sivas Devlet Hastanesi
233
Sivas Numune Hastanesi
234
Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi
235
Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi
236
Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
237
Şanlıurfa Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi
238
Şırnak Devlet Hastanesi
239
Tekirdağ Çorlu DH
240
Tekirdağ Devlet Hastanesi
241
Tokat Devlet Hastanesi
242
Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
243
Trabzon Ahi Evren Göğüs,Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
244
Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
245
Trabzon Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
246
Trabzon Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
247
Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi
248
Tunceli Devlet Hastanesi
249
Uşak Devlet Hastanesi
250
Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire .Başkanlığı (Tanı İlişkili Gruplar Şube Müdürlüğü) Tel: 4585014-15-16
www.performans.saglik.gov.tr Adres: M.Esat Bozkurt cad. No:19 Kat:1 Kolej/ Ankara Faks: 4351679
251
Van İpekyolu Devlet Hastanesi
252
Van Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
253
Van Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
254
Yalova Devlet Hastanesi
255
Yozgat Bozok Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
256
Yozgat Devlet Hastanesi
257
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
258
Zonguldak Devlet Hastanesi
259
Zonguldak Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
260
Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <img> <b> <i> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sitemiz içinde arama yap

Özel Arama

Anket

KAMU HASTANELERİNİ KİM YÖNETMELİ:
e bordro ·  e okul  ·  Rapor  ·  Aöf  ·