DİŞ TELİ FİYATLARI ÜCRETLERİ

Herkesin farklı bir ısırışı vardır, bu yüzden tedavi şekilleri değişebilir. En kullanılan yöntem uzun bir süre zarfında dişe hafif baskı uygulayarak dişi yavaşça hareket ettiren braketlerdir. Çoğu ortodontik tedavi 2 aşamada gerçekleşir.
Aktif aşama - Bu aşama braket kullanarak dişlerin yerine oturması ve kapanışın düzeltilmesini içerir.
Koruma aşaması - Bu aşama uzun süre için dişi yeni yerinde tutmak için sabitleyici (retainer) kullanımını içerir. Diş hekimleri, braket haricinde genç çocuklarda çene kemiği büyümesine yardım için farklı aletler de kullanabilirler. Bu aletler yetişkinlerde nadiren kullanılırlar
Braket Kullanımı
Metal, seramik ve plastik braketslerden birini seçebilirsiniz. Ama ortodontik tedavi genelde paslanmaz çelik braket kullanarak yapılır. Seramik ve plastik braketler genelde estetik sebeplerden tercih edilirler, fakat tedavinin sonuna plastik braketler lekelenmiş ve rengi atmış olabilir. Plastik veya seramikten yapılmış braketlerde teller ve braket arasında daha fazla sürtünme olduğundan tedavi süresi uzayabilir. Ortodontistiniz sizinle olası seçenekleri paylaşacaktır.

Braketlerin fiyatları değişkendir. Bazı sigorta şirketleri ortodontik tedavinin bir bölümünü ödemekle beraber çoğu hiç ödemeyecektir.

Braketler dişi istenilen yöne itmek için baskı uygulayarak çalışırlar. Ortalama 1-3 yıl arası kullanılırlar. Tedavi boyunca dişler yer değiştirdiğinden arada ayarlamalar gerekmektedir. Eskiden braketler dişin çevresini kaplayan kalın çelik bantlardan oluşurdu. Yeni çıkan gelişmelerle braketler gitgide küçüldüler ve artık ortodontik bantlar nadiren kullanılıyorlar.

Bunlar takılırken diş hekiminiz özel yapıştırıcılar kullanarak dişinize minik braketler takacaktır. Daha sonra bu braketlerin arasından yay teli denilen teller geçirir. Bu yay telleri dişlerin hareket edeceği yönde belirli bir rota sağlarlar. Diş rengi teller daha az görünmekle birlikte paslanmaz çelik tellerden daha pahalıdırlar. Ligature denilen küçük elastik bantlar, yay tellerini braketlere bağlamak için kullanılabilir ve hasta her ziyarette farklı bir renk seçebilir.

Braketler takıldıktan sonra birkaç gün rahatsızlık duymak normaldir. Dişleriniz sızlayabilir ve teller dil ve dudaklarınızı kaşındırabilir. Çoğu rahatsızlık 1-2 haftaya geçmesine rağmen teller değişirken veya ayarlanırken gene hafif ağrı olabilir. Ağrıyı geçirmek için doktorunuzun tavsiye edeceği herhangi bir ağrıkesici kullanabilirsiniz.

Sabitleyici (Retainer) Kullanımı
Sabitleyicinin amacı düzeltici ortodontik tedavi sonrası dişleri yerinde tutmaktır. Isırışınız düzeltildiğinde kemik ve dişetlerinin diş çevresinde sabitleşmek için zamana ihtiyacı vardır. Tavsiye edilen kullanım süresi ortodontistten ortodontiste göre değişir. Çoğu çocuk ve genç 20′li yaşlarının ortasına kadar takar fakat bu konuda tedavinizi en iyi o bildiğinden, ortodontistinizin tavsiyesi dinlenmelidir.
Ortodonti Nedir?
Ortodonti diş ve yüz bozukluklarının teşhis, tedavi ve önlenmesidir. Bu uzmanlık alanı kapanış bozukluklukları (malocclusion) olan insanlara çözümler sunar. Ortodontik tedavi genelde braket gibi düzeltici aletler kullanımını içerir.Bu düzeltici aletlerin kullanımı aşağıdaki gibidir:
Dişleri düzeltmek
Kapanış bozukluklarını düzeltmek
Boşlukların kapatılması
Diş ve dudakları düzgün hizalamak.
Ortodontik tedavi, küçük çocuklarda çene gelişimine yardım ederek dişlerin doğru pozisyonlarda olmalarına yardımcı olur, yetişkinlerde ise var olan çapraşıklık ve kapanış bozukluklarının düzeltilmesini sağlar.

Kapanış Bozuklukları
Çoğu insanın dişlerinde sıkışma, çapraşıklık veya düzensiz aralıklar gibi bozukluklar olabilir. Bazı bozuklukla estetik olarak sorun çıkarabildiği gibi, konuşma ve çiğnemede de sorun çıkarabilirler. Bozukluklukların hepsi genetik değildir. Diğer olası sebepler:

Travma - Eğer diş hasar alır, düşer ve daha sonra yerine takılırsa, çevresindeki kemiğe kaynayabilir. Bu duruma “ankiloz” veya kökün kemiğe anormal kaynaması denir. Eğer bu büyümekte olan bir çocuğa olursa dişler düzgün hizalanamayacağından ileride ısırma bozukluğu yaratabilir.
Parmak emme ve meme kullanımı - Bu huylar üst dişlerin alt dişlerin önüne geçmesi gibi kapanış bozuklukları yaratabilir.
Bebek dişlerinin erken düşmesi - eğer süt dişleri erken düşerse, kalıcı dişlerin yerini belirleyecek birşey olmadığından bunlar ağız içine doğru kayabilirler. Bazı durumlarda kalıcı dişler sıkışabilir ve sadece bir bölümleri çıkar. Bazen ise kalıcı diş, yanındaki düşen süt dişinin yerine hareket ederek diğer çıkacak dişlerin çıkmasını engelleyebilir.
özel diş hekimine diş teli taktırmak için başvurdum bana 3.000 TL fiyat çıkardılar.
.frmtr.com
bu tedavi 4 yıl sürüp 1.5 yıl diş teli takma 2.5 yıl da damaklık takma

DİŞ TEDAVİSİ UYGULAMASINDAKİ DEGİŞİKLİKLER

Cumali ÜĞÜTEN

Muhasebe Uzmanı

Bilindiği üzere 2007 yılında yayınlanmış olan (8 Sıra no.lu) Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Bütçe Uygulama Tebliği yürürlükte olup Devlet Memurlarının Tedavi giderleri bu esaslara göre yürütülmektedir.

Danıştay 10’uncu Dairesinin 26.03.2008 tarihli ve 2007/2863 Esas sayılı kararı sonucu, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bir düzenleme yapmıştır. 15.08.2008 gün ve 12139 sayılı yazı ile yapılan düzenlemede Danıştay tarafından verilen karara göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Danıştay 25.05.2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama tebliğinin 5.2.3, 5.2.6 ve 5.2.7. inci maddesinin” diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde uygulanacaktır” ibaresi yönünden yürürlüğünü durdurmuştur. Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüde özel kesime sevk edilerek yaptırılan diş tedavi giderlerinin Danıştay tarafından verilen yürürlüğü durdurma kararına uygun olarak ödenmesi gerektiğini ilgili yazısında belirtmiştir.

Bu konu soru-cevap şeklinde aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

1) Tedavi Yardımına İlişkin uygulama tebliğinde diş tedavi giderlerinin Ek 7 deki fiyatlar üzerinden ödenmesi öngörülmüş ve aradaki farkın tedaviyi yaptıran kişiler tarafından ödenmesi gerektiği belirtilmişti. Bu listedeki fiyatlar değişti mi?

Danıştay Ek 7 de belirtilen fiyatları değiştirmemiştir, sadece kamu sağlık kurumlarınca belirtilen sürelerde ilgili tedavi karşılanamıyorsa ve hastayı serbest diş tabipliklerine sevk ettiğinde Tedavi Uygulama Tebliğinde belirtilen fiyatlar ile TDB tarafından yayınlanan Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen fiyatlar arasındaki farkın hasta tarafından değil kamu tarafından karşılanacağı, hastaya geri ödemenin Türk Diş Tabipleri Birliğince Belirlenen Asgari Ücret Tarifesi üzerinden yapılması gerektiğine hükmetmiştir.

2) Sabit Protez İşlemlerinde yapılacak üye sayıları ile geri ödeme sınırlandırılmış idi bu kararla bu sınırlama kalktı mı?

Tedavi Yardımı Uygulama Tebliğinin 5.2.6. ıncı maddesi şu şekildeydi: Bu Tebliğin eki “Diş Tedavileri Fiyat Listesi”nde (EK–7) tespit edilen, beher kron için 40 YTL ve alt ve üst çenede tam protez için 300 YTL esas alınmak suretiyle, serbest diş hekimliklerinde veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan kron ve proteze ilişkin giderlerden;

1- Tek çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 150 YTL,

2- Alt-üst çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 300 YTL,

üzerinden ödeme yapılacaktır.

En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron ve protez yaptırılması halinde, bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç bir şekilde geçemez.

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı ile bu hükmün yürütmesi durdurulmuştur. Bu sınırlamalar yürürlükte değildir.

3) Direk Olarak Özel Diş Hekimliklerine Müracaat Halinde Asgari Ücret tarifesinden ödemeden faydalanılabilir mi?

Danıştayın yürürlüğünü durdurduğu maddeler kapsamında bu uygulama yoktur. Dolayısıyla ilgili öncelikle resmi sağlık kurum veya kuruluşlarına müracaat edecek ve burada kron ve protez tedavisine 90 gün, dolgu tedavisine 30 gün, diğer diş tedavilerine 45 gün içinde başlanamayacağının belirtilmesi halinde ve kapsamda yer alan kişilerce talep edilmesi halinde serbest diş hekimliklerine, özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sevkleri yapılabilecektir.

4) Tedavi yardımı uygulama tebliğinde belirtilen fiyatlar bundan sonra uygulanmayacak mı?

Danıştay tarafından verilen ve Maliye Bakanlığınca uygulanması istenen yürütmeyi durdurma kararı sadece Özel de yapılacak olan diş tedavilerini ilgilendirmekte olup, sevk usulleri, fiyatlandırmalar eğer diş tedavileri Kamu Sağlık kurumlarında yapılacaksa uygulanmaya devam olunacaktır.

5) Özel Diş Hekimliklerince yapılan işlemlerin faturaları nasıl tahsil edilecektir?

Diş hekimleri yapmış oldukları işlemlerin faturasını hasta adına kesecek ve ücreti hastadan tahsil edecektir. Hasta ise ödemiş olduğu bu faturayla geri ödeme kurumundan fatura bedelini tahsil yoluna gidecektir.

6) Sevk kâğıdında belirtilmemiş işlemlerin Özel Diş Hekimliklerinde yapılması halinde ödeme nasıl olacaktır?

Tedavi Yardımı Uygulama Yönetmeliğine göre hastanın ilk önce Resmi Sağlık Kurum veya kuruluşuna müracaatı şarttır ve ancak bu müracaat sonunda resmi kurum ve kuruluş tabiplerinin yapılmasını uygun bulduğu ve sevk üzerinde belirtmiş olduğu işlemlere ait fatura tutarı ödenecek olup, sevkte belirtilen işlemler için ödeme yapılmayacaktır.

7) Uygulama ne zaman başlıyor? Hangi tarihli işlemler için bu yeni uygulamadan faydalanmak mümkündür?

Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Danıştayın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararının uygulanması gerektiğini 15.08.2008 tarihinde yayınladığı yazı ile belirtmiştir. Dolayısıyla geri ödeme kurumlarını (Saymanlıkları) bu yazı bağlamaktadır. 15.08.2008 den sonra yapılacak diş tedavileri için uygulamanın bu yönde olması gerekmektedir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

kısacası:

Danıştay 10’uncu Dairesinin 26.03.2008 tarihli ve 2007/2863 Esas sayılı kararı sonucu, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bir düzenleme yapmıştır.

15.08.2008 gün ve 12139 sayılı yazı ile yapılan düzenlemede Danıştay tarafından verilen karara göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Asgari* (en az alınması gereken) ücret tarifesi

* BU LİSTE SADECE ASGARİ ( EN DÜŞÜK ) FİYATLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ VERMEK AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR.

ANKARA, ANTALYA, İSTANBUL (İlçeler Dahil), İZMİR, KOCAELİ İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI (KDV Hariç) (KDV Dahil %8)
1. Dişhekimi muayenesi 20,86 22,53
2. Uzman dişhekimi muayenesi 28,93 31,24
3. Diş röntgen filmi (periapikal) 14,55 15,71
4. Okluzal film 15,53 16,77
5. Bite - wing radyografi 14,63 15,80
6. Ekstra oral röntgen filmi 16,65 17,98
7. Panoramik film 33,23 35,89
TEDAVİ VE ENDODONTİ
1. Amalgam dolgu (bir yüzlü) 42,01 45,37
2. Amalgam dolgu ( iki yüzlü) 58,23 62,88
3. Amalgam dolgu (üç yüzlü) 75,80 81,86
4. İnley dolgu* ( bir yüzlü) 59,84 64,63
5. İnley dolgu* (iki yüzlü) 73,14 78,99
6. İnley dolgu* (üç yüzlü) 79,79 86,17
7. Komposit dolgu (bir yüzlü) (kimyasal- ışıklı) 49,05 52,97
8. Komposit dolgu ( iki yüzlü) (kimyasal- ışıklı) 63,16 68,21
9. Komposit dolgu ( üç yüzlü) (kimyasal- ışıklı) 82,51 89,11
10. Kuafaj (dolgu hariç) 7,01 7,57
*Kıymetli metal ücreti hariç.

TEDAVİ VE ENDODONTİ (KDV Hariç) (KDV Dahil %8)
11. Extirpasyon (her kanal için) 22,61 24,41
12. Pansuman (seans başı) 14,44 15,60
13. Kanal tedavisi -Tek kanal(dolgu hariç) 57,18 61,76
14. Kanal tedavisi -İki kanal(dolgu hariç) 101,06 109,15
15. Kanal tedavisi -Üç kanal(dolgu hariç) 151,60 163,72
16. Kanal Tedavisi - İlave her kanal için 39,89 43,09
17. Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi - Tek kanal (dolgu hariç) 73,36 79,23
18. Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi - İki Kanal (dolgu hariç) 122,24 132,02
19. Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi - Üç Kanal (dolgu hariç) 174,94 188,94
20. Aşırı kole hassasiyeti tedavisi (tam çene) 66,49 71,81
21. Aşırı kole hassasiyeti tedavisi (tek diş) 13,30 14,36
22. Black V kole dolgusu (amalgam) 41,40 44,71
23. Black V kole dolgusu (cam ionomer) 33,01 35,65
24. Black V kole dolgusu (komposit) 40,90 44,17
25. Onley * 58,51 63,19
26. Pinley* 58,51 63,19
27. Komposit inley 82,12 88,69
28. Seramik inley 265,96 287,24
29. Cam ionomer dolgu 41,59 44,91
30. Diş ağartma ( beyazlatma - tek diş) 26,61 28,74
31. Diş ağartma (beyazlatma - alt-üst çene) 231,37 249,88
32. Pinli restorasyon (parapulpar-pin-pin başına) 26,32 28,43
33. Kompozit Veneer 88,56 95,64
34. Dolgu (restorasyon) tamiri 46,34 50,05
35. Amputasyon (dolgu hariç) 55,55 59,99
36. Dolgu sökümü (tek diş) 27,78 30,00
37. Kanal dolgusu sökümü (her kanal için) 27,36 29,55
38. Retreatment (kanal dolgusu tekrarı -her kanal için) 76,53 82,66
39. Kanal içi post uygulaması 53,19 57,45
*Kıymetli metal ücreti hariç.

PEDODONTİ
(Bu bölümde yer verilmeyen tedaviler için tedavi ve endodonti bölümüne başvurulur.)
1. Fissür örtülmesi (sealant-tek diş) 23,93 25,84
2. Yerel flour uygulaması (yarım çene) 25,00 27,01
3. Prefabrike kron 53,19 57,45
4. Yer tutucu (sabit) 106,38 114,89
5. Yer tutucu (hareketli) 106,38 114,89
6. Çocuk protezi (akrilik-bölümlü-tek çene) 265,96 287,23
7. Çocuk protezi (akrilik-tam- tek çene) 265,96 287,23
8. Amputasyon (dolgu hariç) 47,14 50,92
9. Strip kron (dolgu hariç) 19,95 21,54
10. Kompomer dolgu 55,55 59,99
11. Açık apeksli dişte kanal tedavisi (her kanal için – dolgu hariç) 89,24 96,38

PROTEZ (KDV Hariç) (KDV Dahil %8)
1. Tam protez (akrilik-tek çene) 522,04 563,80
2. Bölümlü protez (akrilik-tek çene) 498,98 538,90
3. Tam protez (metal-tek çene) 641,88 693,23
4. Bölümlü protez (metal-tek çene) 629,95 680,34
5. Hassas tutuculu protezler (hassas tutucu ücreti hariç-tek çene) 733,37 792,03
6. İmplant destekli hareketli protezler (hassas tutucu ücreti hariç-tek çene) 817,86 883,29
7. İmmediat protez (akrilik-tek çene) 350,19 378,20
8. Besleme (tek çene) 199,47 215,43
9. Rebezaj (tek çene) 207,56 224,17
10. Proteze yumuşak akrilik uygulaması (geçici tek çene) 90,53 97,77
11. Proteze yumuşak akrilik uygulaması (daimi tek çene) 198,75 214,65
12. Tamir (akrilik protezler, kırık veya çatlak) 53,19 57,45
13. Kroşe ilavesi 53,19 57,45
14. Kroşe ilavesi veya metal iskelet tamiri (punto ile metal iskelete) 78,78 85,09
15. Diş ilavesi (tek diş) 53,19 57,45
16. Gnatoloji, TME kas muayenesi (okluzyon kontrolü) 53,19 57,45
17. Roch köprü 83,33 89,99
18. Gece plağı (bruksizm için) 134,84 145,63
19. Pinley ve çeşitleri * 108,79 117,49
20. Tek parça döküm kuron 122,45 132,25
21. Veneer kuron (akrilik) 154,58 166,95
22. Veneer kuron *(seramik) 184,52 199,28
23. Laminate veneer kuron (akrilik) 166,22 179,52
24. Laminate veneer kuron (seramik) 299,20 323,14
25. Jaket kuron (akrilik) 93,09 100,53
26. Tam seramik kron (metal desteksiz) 338,41 365,48
27. Teleskop kuron primer *(koping ) 126,91 137,06
28. Teleskop kuron sekonder * 199,98 215,98
29. İmplant üstü kuron (abutment ücreti hariç) 168,87 182,38
30. Kuronlarda freze tekniği farkı 39,89 43,09
31. Döküm post core(pivo-kuron hariç) 95,42 103,06
32. Maryland köprü (adeziv köprü) 141,15 152,44
33. Geçici kuron (tek diş için) 26,60 28,72
34. Kuron sökümü (her sabit üye için) 26,60 28,72
35. İmplant üstü kuron sökümü (her sabit üye için) 27,78 30,00
36. Düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (her sabit üye için) 17,19 18,57
37. Kuron köprü tamiri* (her üye için) 39,89 43,09
38. Diş üstü protezi (overdenture - tek çene) 515,74 556,99
39. Damak yarığı protezi (velum uzantılı aparey) 670,31 723,94
40. Yeni doğanda preoperatif aparey (verin ücreti ayrıca alınır) 529,32 571,67
41. Geçici obturatörler 360,84 389,71
42. Basit çene defektlerinde protetik tedavi (döküm ücreti hariç) 664,90 718,09
43. Komplike çene defektlerinde protetik tedavi (döküm ücreti hariç) 864,36 933,51
44. Yüz protezleri (yumuşak akrilik ile) 1.245,16 1.344,77
45. Göz protezi (oküler) 598,41 646,28
46. Okluzal aşındırmalar (tek çene) 46,54 50,27
47. Okluzyon düzeltilmesi (iki çene) 99,73 107,71
* Kıymetli metal ücreti hariç.

NOT : 1- Köprü bünyesindeki her diş yapılan kuron cinsine göre değerlendirilir.
2- Hassas (anker) ve yarı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman ücretleri ve diğer giderler ücrete ayrıca eklenir.
AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ (KDV Hariç) (KDV Dahil %8)
1. Diş çekimi 43,64 47,13
2. Komplikasyonlu diş çekimi 79,79 86,17
3. Gömülü diş operasyonu 161,97 174,92
4. Gömülü diş operasyonu(kemik retansiyonlu) 175,42 189,45
5. Kök ucu rezeksiyonu (kanal tedavisi ve dolgu hariç) 132,98 143,62

NOT : 1- Cerrahi uygulamalarda protetik uygulamaya gerek duyulan hallerde protez başlığında belirtilen birim ücretleri ayrıca eklenir.
2- Genel anestezi altındaki uygulamalarda Türk Tabipleri Birliği'nin konuyla ilgili ücretleri eklenir.

PERİODONTOLOJİ (KDV Hariç) (KDV Dahil %8)
1. Periodontal apse tedavisi 33,33 36,00
2. Detertraj (diş taşı temizliği-tek çene) 50,53 54,57
3. Subgingival küretaj (tek diş) 13,30 14,36
4. Subgingival ilaç uygulaması 4,86 5,25
5. Gingivoplasti (tek diş) 26,60 28,72
6. Gingivektomi (tek diş) 33,24 35,90
7. Flap operasyonu ( subgingival küretaj dahil - tek diş) 59,84 64,63
8. Tunnel Operasyonu (tek diş) 66,49 71,81
9. Hemiseksiyon (kök amputasyonu-kanal tedavisi hariç) 66,49 71,81
10. Serbest diş eti grefti 70,60 76,25
11. Coronale kaydırma veya slyding flap 68,89 74,40
12. Periodontal şine(splint-sabit) 152,93 165,16
13. Periodontal şine (splint-hareketli) 182,73 197,35
14. Periodontal şine(splint-geçici-yarım çene) 53,19 57,45
15. Biyomateryal uygulaması (tek diş, flap op.ve biomateryal ücreti hariç) 4,86 5,25
16. Membran uygulaması (tek diş, flap op. ve membran ücreti hariç) 14,58 15,75
17. Vestibül plak 132,98 143,62
18. Subepitelyal bağ dokusu grefti 139,68 150,85

ORTODONTİ
1. Sefalometrik film analizi 35,57 38,42
2. Antero pasterior sefalometrik film analizi (frontal film analizi) 31,76 34,30
3. Kemik yaşı tayini 19,06 20,58
4. Ortodontik fotoğraf 12,71 13,72
5. Ortodontik fotoğraf tetkiki 12,71 13,72
6. Ortodontik model yapımı 19,06 20,58
7. Ortodontik model analizi 12,71 13,72
8. Ara dönem sefalometrik film analizi 35,57 38,42
9. Ara dönem model yapımı 19,06 20,58
10. Angle sınıf I anomalilerinin ortodontik ted. 571,73 617,46
11. Angle sınıf II anomalilerinin ortodontik ted. 635,25 686,07
12. Angle sınıf III anomalilerinin ortodontik ted. 762,30 823,28
13. Sabit kapanış yükseltici tatbiki (kısa süreli) 25,41 27,44
14. Lingual teknikle angle sınıf I anomalilerinin ortodontik ted. 635,25 686,07
15. Lingual teknikle angle sınıf II anomalilerinin ortodontik ted. 698,78 754,68
16. Lingual teknikle angle sınıf III anomalilerinin ortodontik ted. 825,83 891,89
17. Açık kapanışlı ortodontik tedavi 698,78 754,68
18. Önleyici ortodontik tedavi (tongue thrust) 190,58 205,82
19. Kısa süreli ortodontik tedavi 209,63 226,40
20. Pekiştirme tedavisi 203,28 219,54
21. Pekiştirme aygıtı (havley pi) 165,17 178,38
22. Sabit pekiştirme aygıtı(Lingual ratainer) 190,58 205,82
23. Dudak yastıkçığı (lip bunger) 127,05 137,21
24. Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (vida hariç) 165,17 178,38
25. Çift çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (vida hariç) (frankel aygıtları-aktivatör- bionatör) 330,33 356,76
26. Vida uygulaması (tek vida) 44,47 48,02
27. Wilson arkı uygulaması 285,86 308,73
28. Jasper-Jumper- Herbest aygıtı 381,15 411,64
29. Kayıp apareyin yeniden yapımı (tek çene) 165,17 178,38
30. Aparey Tamiri 41,93 45,28
31. Ağız dışı aparey tatbiki(headgear-chincap) 152,46 164,66
32. Reverse headgear 317,63 343,04
33. Düz ark teli tatbiki (tek çene NİTİ telleri) 76,23 82,33
34. Büküm içeren tel tatbiki (tek çene) 76,23 82,33
35. Segmental ark veya tork arkı tatbiki 76,23 82,33
36. Bant tatbiki(tek diş ) 50,82 54,89
37. Braket tatbiki(tek diş) 44,47 48,02
38. Lingual braket tatbiki (tek diş) 50,82 54,89
39. Düşen bant ya da braket tatbiki(tek diş) 44,47 48,02
40. Bant veya braket çıkarılması(tek diş) 12,71 13,72
41. Lingual ataşman tatbiki 31,76 34,30
42. Lingual ark 63,53 68,61
43. Nance aparey 127,05 137,21
44. Hızlı maksiller genişletme apareyi 190,58 205,82
45. Preoperatif dudak damak yarığı (ortodontik ted.) 508,20 548,86
46. Postoperatif dudak damak yarığı (ortodontik ted.) 508,20 548,86
47. TME splint yapımı 152,46 164,66
48. Model set-up 146,11 157,80
49. Positioner yapımı 292,22 315,59
50. Sefalometrik cerrahi planı 35,57 38,42
51. Ortodontik modellerin face-bow ile artikülatöre taşınması 127,05 137,21
52. Model cerrahisi 127,05 137,21
53. Okluzal cerrahi splint 254,10 274,43
54. Sandwiç splint 508,20 548,86
55. Ortodontik ameliyat arkı (tek çene) 254,10 274,43
56. Alçı yüz maskı 317,63 343,04
57. Sürme rehberliği 330,33 356,76

NOT 1- Dişhekimi çalışma saatleri; 09.00-13.00-14.00-19.00'dur. 13.00-14.00 öğle tatilidir.
2- Hastanın bulunduğu yerde (işyeri, konut, hastane v.b.) yapılan tüm uygulamalarda ücretler %50 oranında artırılır.

3- Çalışma saatleri dışındaki diş çekimi, kanal tedavisi, apse drenajı, düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (tek sabit üye için), tamir (akrilik protezler, kırık veya çatlak), kanama müdahalesi, çene kırığı, amputasyon, reimplantasyon uygulamalarında ücretler %50 oranında

tel

bende tel taktırmak istiyorum ama pahalı fiyatlar kayseride bin veya 2bin tl arasında takan yerler varsa hmn giderim lutfen yardımcı olunn..

Arkadaşlar bende çocukken

Arkadaşlar bende çocukken dilimle itmişim ön iki dişim önde duruyor bugüne kadar çok kişi dalga geçti ama birde taktirip rezil olmamak için taktirmadim şimdi 18 yaşındayım keşke dahada önce taktirrsaydım hala lakabım tavşan dişli aslında yakışıklı olduğumu söylerler ama bi ortamda rahat rahat gülemiyorum rezil olma korkusu içime girmiş rahat olamıyorum.

ACİLL

BODRUMDA SSK İLE ANLAŞMALI DİŞ TELİ TAKAN BİR YER VARMI? LÜTFEN ÇOK ACİL!!!!

ortidonti

dünyada en ucuzmuş vatandaşın alım gücü olmadıktan sonra ne önemi var önemli olan gelir düzeyiyle oranı zaten herşey yabancılar için ucuz olduğu için onlar sefasını sürüyolar memleketin...

dişime tel takdırtmak istiyorum

merhaba ben zeliha 14 yaşındayım dişime acil tel takdırtmak istiyorum.

öneri

arkadaşlar bu hafta ortodontik tedaviye başladım.dişlerim gerçekten çok kötü durumdaydı ben 5000tlyi gözden çıkarmıştım 3000tlye yapıcak doktor peşin fiyatına da 12 aya kadar da taksit yapıyor.peşin fiyatına taksit yapan 1 yer bile bulamadım kaç aydır kaç yer gezdim üstelik hepsi 4500-5000tl maliyet çıkardılar.bir kere devlette yaptırmayı unutun özellikle de istanbulda.daha dolgu için 2-3 ay sonrasına randevu alabiliyoruz ortodonti için 5-10 yıl rahat.tavsiyem istanbul şirinevlerde metrodiş diye bi yer var ayda bir uzman ortodontist geliyor ve gerçekten diğer yerlere döre çok ucuz 3000tlye takıyor peşin fiyatına 12 taksit de yapıyor ve çok steril bi yer.şeffaf isteyenler 500 tl fazla ödüyomuş.ama önerim şeffaf taktırmayın devamlı temizlenmediğinde yemek artıklarıyla iğrenç bir görüntü oluşturuyor ve o kadar da görünmez değil.

diş teli

bnmde üst çenedeki 2 dişim önde ve biraz büyükler arkadaşlarım bna tavşan diş diyorlar :D acaba bunun içinde diş teli gereklimidir ?

yardım

merhaba ben zeliha bende dişlerme tel taktırmayı düşünüyorum.cok pahalıymış.bu işi yapan fakğlteler hakkında ne düşünüyorsunuz.nasıl güzel yapacak olan söyle uygun fyat olsun istiyorum.yardımcı olur musunuz bana.ilkbahar988 facem yardmlarınızı bekliyorum.

yardım

merhaba ben zeliha bende dişlerme tel taktırmayı düşünüyorum.cok pahalıymış.bu işi yapan fakğlteler hakkında ne düşünüyorsunuz.nasıl güzel yapacak olan söyle uygun fyat olsun istiyorum.yardımcı olur musunuz bana.ilkbahar988 facem yardmlarınızı bekliyorum.

pahalı

çok pahalı ya yani düşününce 100gr tel parçasına 3bin-4bintl vermek gerçekten insana koyuyor.çok abartılı fiyatlar bir de euroyla dolarla yapıyolar ya sanki abdde,ingilterede yapıyolar tedaviyi.bi de hani arayınca diyolar ya fiyat veremeyiz randevu almalısınıZ ödeme koşullarını sonra konuşuruz nasıl sinir oluyorum.milleti tavuk gibi yoluyolar ya.en iyisi fazla diş vrsa çektirecen yavaş yavaş diğerleri kayar.boşluk varsa tel bağla çek abicim.böyle işe başlıcam ya sigortamız var her ay boşuna mı sigorta primi kesiyolar.

Diş teli

Ben tedavi için İzmire gidiyorum.Fiyatlar çok pahalı değil ama 3 senedr tel takıyorum.Bıktm artık dişlerimde çok fazla bir bozukluk olmadığı halde senelerdir bu durumu çekiyorum.Elimde olsa bu tedaviye başlamazdım.Tıp ilerledi bir kaç seneye kadr 2 haftada bir değiştirilen şeffaf protezlerle bu tedavi 6 ayda bitecek diye bir haber duydum.Yeni bir yöntemmiş ama senelerce tel takmaktan iyidir.Sabit tel takmadan önce iyi düşünün derim.

Diş teli tedavisi

Kayseri'de Dentalpark diş merkezinde bir doktor bulduk,çocuğuma orda tel taktırdık,şuna çok güzel.1,5 yıl sürdü ama çok memnun şimdi.3,500 TL aldılar taksitte yaptılar.Oraya gitmeden zaten piyasa araştırması yapmıştım o civarlardıydı.Eline sağlık hocam teşekkürler

kaç taksit yaptılar

kaç taksit yaptılar

diş teli

merhaba bende kayseride dişteli için araştırma yapıyorum. ödediğiniz 3500 tl diş teli öncesi ağız bakımını da kapsıyor mu yoksa sadece telin fiyatımı ayrıca hangi doktora tedavi oldunuz isim verebilir misiniz? teşekkürler..

meraba 16 yasındayım ve ön

meraba 16 yasındayım ve ön dislerim çarpık tel takılması gerekiyo devlet hastanesine gttim ama en az 3 yıl beklemem gerekiyomus bende hemen takılmasını istiyorum sıra felan bekleyemem lütfen bana yardımcıı olurmusunz

Diş teli

Arkadaslar benim üstten ön 2 dişim ayrık,alttan da önden 2 dişim çarpık şeffaf diş teli taktırmak istiyorum ne kadar olacagı konusunda bi bilginiz var mı?

diş teli

arkadaşlar devlet tel masrafını 18 yaşından sonra karşılamıyor.18 yaşından çncesi için ise yinede bir miktar para alıyor.bunu doktorlara ödemiyorsunuz size hastahane içinde malzeme almanızı söylüyor yani parayı malzeme için ödüyorsunuz..bununda tamamı 750 tl civarı.buparayıda her gittiğinizde malzeme almak için ödemeniz gerekiyor yani elinizden bir kerede değil tedavi süresinin tamamında veriyorsunuz

ortodonti

Ortodonti temel olarak dişlerin hareketini sağlayıp dişlere ait düzensizliklerin yanı sıra yüz ve çene iskeletine ait uyumsuzlukların teşhis ve tedavilerini amaçlayan diş hekimliğinin uzmanlık gerektiren bölümüdür.

Ortodonti tedavisi ciddi bir planlanma gerektiren ve sadece ORTODONTİ UZMANI tarafından yapılması gereken bir tedavidir.

Yaş sınırı gözetilmeksizin ortodonti her bireye uygulanabilir, sanıldığının aksine sadece çocuklara ve gençlere uygulanmaz.

Her birey en az 6 yaşından sonra ortodontist ile tanışmalı neden mi? Çünkü erken dönemde kontrollere başlanması çoğu zaman durum karmaşık hale gelmeden müdahale etmemizi sağlar .

Tel tedavisi gören hastaların kazandığı en iyi özellik şüphesiz ki agızhijyenine özen göstermeleridir. Çünkü ağız temizliğinin iyi olmadığı hastalarda diş yüzeylerinde tel tedavisi süresince çürükler oluşabilir. Ancak bu tellerden değil dişlerin iyi fırçalanmamasından kaynaklanır. Bu nedenle sadece dişlerin iyi fırçalanmasını değil aynı zamanda ara yüz fırçası ve gargara gibi diğer bakım ürünlerinden de faydalanılması önerilmektedir.

Düzgün bir diş dizisi herkesin hayalidir. Buna giden yolda neredeyse en önemlisi diş ve yüz estetiğinin birbirini tamamlamasıdır. Ortodontik tedavi dişlerin uyumsuzluklarını çözümlemektedir.

Hastanın diş estetiği ve yüz estetiği değerlendirildikten sonra üst ve alt çenenin anahtar kilit gibi kapanış ilişkisini elde edebilmek için bazen diş eksiltilmesi gerekebilir. Diş çekimi dişlerindaha sağlıklı duruma getirilebilmesi için uygulanmaktadır.Çeneleriniskeletsel olarak uyumsuz olduğu durumlarda dişleri uyumlu bir şekilde sıralamak tüm sorunları çözmeye yeterli gelmemektedir. Çene iskeletini ilgilendiren sorunlar da diş hareketinin yanı sıra çenelerin uyumunu sağlayacak cerrahi düzeltimlere de ihtiyaç duyulabilmektedir.

dişlerim

ya herkes benim güzel olduğumu söyler ama dişlerim için aynı şey yok iğrenç bir görüntü toplumda çok kötü oluyor gülemiyorum kahkaha atamıyorum alt ve üst ikiside bozuk maddi durumum kötü günlük 400 lira zor giriyor eve ben ne yapacağım tedavi 4000 tl çok pahalı 16 yaşımda hayata küstüm ve bi kız için gülmek çok önemli...1 2 milyara yapan var mı ankarada...

diş teli fiyatlar pahalı

bende 24 yaşında bir hekimin tavsiyesine rağman tel taktırmadım...dikkat çekmekten ve zaten tavşan olan dişlerimin üzerine birde tel takarak dikkat toplamaktan korktum..çok yanılmışım şu an 33 yaşındayım bu işleme başlayacağım...1-1,5 yıl dendi süre uzun ama tel kullanacağım kararlıyım...3400 peşin para ile fiyat aldım...1000-2000 tl e olan tellerin kalite sorunu oldugunu öğrendim iyi bir tel için ortalama fiyat 3000 den başlıyor.yanılmayın...Dilek Öz

braket

Şeffaf Plak (Clear Aligner)yaptırmak istiyorum, Ankara için fiyat bilgisi hakkında fikri olan, önerebileceği merkez olan bilgilendirirse sevinirim

diş teli

Arkadaşlar d.bakırda tel taktıran biri yorum yazabilirmi. üniversitede 3 yıl bekletiyolar. özel hastane varmı tel taktırabileceğim ve ne kadara yapıyorlar..

diş telleri

bende bu meseleyi araştırıyorum doktor iki üstten iki alttan diş çekilmesi gerektiğini söyledi. tereddütteyim. tel taktıran arkadaşların paylaşmasını istiyorum. onlarda da diş çekimi gerçekleşmiş mi??

diş teli hakkında

hastane de bana da iki tane üstten küçük azı dişimi çekeceklerini söylediler. özel ortodontiste gittiğin zaman damaklık takıyolar ve diş çekimine gerek kalmıyor. ben taktırmadım ama taktırmaya çalışıyorum

sakın ola köpek dişinizi

sakın ola köpek dişinizi çektirmeyin bana da ole demişlerdi fakat alanında ciddi anlamda uzman biriyle görüştüm ve agızdaki en önemli diş köpek dişleridir istersen bütün dişlerini çektir ama köpek dişlerin kalsın çünkü onu çektirirsen hem ağız ve diş sağlığın bozulur hemde estetik olarak kötü bi görüntün olur ilerleyen dönemlerde. köpek dişi çekmek isteyen diş hekimleri işin kolayına kaçıp insan saplığıyla oynayanlardr demişti.

arkadaşlar dikkatli olun

arkadaşlar dikkatli olun ortadontist olmayanlara sakın gitmeyin sonra çok pişman olursunuz.çene yapınızı dahada bozar.ben çocuklarım için bu hatayı yaptım.Ünüversitede ortadonti bölümüne götürdüğümde hoca çok sinirlendi tedavi yapıyoruz diye işleri dahada zorlaştırıyorlar çocukların hayatlarıyla oynuyorlar diye çene ameliyatı gerektirdiğini söyledi sonrada tedavinin başlayabileceğini şimdi tekrar tedaviye başlayacağızinşallah fazla zorlanmayız uygun diye her doktora inanmayın

diş teli

merhaba ben 17 yasındayım. alt dişlerim yamuk ve birbirine çapraşık. üst dişlerimde ise iki dişim diğerlerine göre önde bu durum beni cok rahatsız ediyor tel taktırmak istiyorum ama nereye gideceğimi ve nasıl tedavisi olur bilmiyorum . yardımcı olan olursa sevinirim.

Ortodonti Tedavi

Merhaba arkadaşlar benimde üst çenemde daralma ve çene gerılıgımle birlikte dişlerımın bır bolumunun ıce dogru donuklugu var diş teli taktıracagım ve amelıyat olacagım ben yaklasık 3 aydır tadavımle ılgılı bır cok uzman ve plastık cerrah ıle gorusmem oldu ve ınanın kı hıc kolay olmadı en ıyı dr bulup arastırdım dıs telı fıyatları yerıne gore degısıyor. Devlet hastanelerı karsılamıyor sagdece protezlerde saglık kurumuna baglı olan kısılerde belırlı bır para odenıyor. Bunun dısında ben sagdece tel ıcın 7 bın ıle 4 bın arası farklı dr lardan fıyat aldım. 4 bın kredı kartı taksık ama pesın odemede 3.600 lıra oluyor. Gercekten hastanenın dr ları mukemmel ılgılenıyorlar. Ozel hastane hospitadent Diş hastanesı istanbulda bır kac yerde subelerı var ilgilenenlerı burdan bılgılendırmek ıstedım. Arkadaslar. Hepınıze gecmıs olsun ben dahıl gercekten cok zamanlı ve masraflı ısler bunlar.

ben 30 yaşındayım benden 3700

ben 30 yaşındayım benden 3700 euro istediler nasıl oluyo anlamadım sizlerin burda verdiği fiyatlar çok düşük facem emrahdikmen yardımcı olmak isteyenler eklesin lütfeen

Valium

soxiukvsunvczeeumgsq, Buy Valium, PrtdMps, [url=http://www.buckschiropractic.com/valium.html]Buy Valium[/url], jBfIanA, http://www.buckschiropractic.com/valium.html Valium, PdMpkHY, Meridia, PhLJdTK, [url=http://www.closurei.com/meridia.html]Buy Meridia[/url], XTlDQNT, http://www.closurei.com/meridia.html Buy Meridia, hzhMHui, Propecia, NrcTxrv, [url=http://www.closurei.com/propecia.html]Propecia[/url], UFWtpBV, http://www.closurei.com/propecia.html Generic Propecia, TthWlpg, Buy Valium, GmEILnM, [url=http://www.koontzpromotions.com/valium.html]Buy Valium[/url], bcHnrqU, http://www.koontzpromotions.com/valium.html Valium, DDsCdmL, Xanax, ootMqCw, [url=http://www.buckschiropractic.com/xanax.html]Buy Xanax[/url], quUaHZk, http://www.buckschiropractic.com/xanax.html Xanax, LmTuAmT, Propecia success, lRLvkDL, [url=http://www.bad-soda.com/propecia.html]Propecia[/url], jMJSAUT, http://www.bad-soda.com/propecia.html Generic Propecia, qmqaFpy, Ambien, uwSWKVc, [url=http://www.bad-soda.com/ambien.html]Ambien next day[/url], vEKobYS, http://www.bad-soda.com/ambien.html Ambien, QpvXRpd, Xanax, AsRasJW, [url=http://www.closurei.com/xanax.html]Xanax mexico[/url], CUiUZNt, http://www.closurei.com/xanax.html Free xanax, gbNHSOd.

ben 15 yaşındayım neden

ben 15 yaşındayım neden korktunuzu anlamıyorum sanki iğne yapıyolar görünümü dışnda hiçbir olumsuz bir ieyi yok ilk hafta ısıramıyosunuz dişleriniz çok ağrırı yalnazca püre ve çorba içebilirsiniz 2 günde alışıosunuz bn takalı 6 ay olduğu için artık alıştım acısı yok rahatsız etmiyor ve ayrıca görünümünü dert etmeyosuz ama bu süreçte ister istemez karşınızdaki kişilerin dişlerine oyuncuların düşlerini fln bakmaya başlıyosunuz ve kendinize bnm telerim çıknca çok güzel olucak diyorsunuz ve bu sizi çok motive ediyor.ben tavsıye ederim tedavi genelde 1.5 yıl sürüyor bnimde öyle.

peki ne kadara yaptırdınız

peki ne kadara yaptırdınız

devlet tel için yardımcı

devlet tel için yardımcı oluyor mu?

diş teli

arkadaşlar rica ediyorum uygun fiyatta yaptıran veya bılgısı olan varsa haber versin m.duru22@hotmail.com

ortodonti

merhaba arkadaşlar... ben ortodonti tedavi sürecimin sonuna geldim..bir çoğunuzunkinden daha zor birr hastaydım diş hekimlerim, hekimlerim diyorum çünkü imlant uzmanı+ortodonti uzmanı birlikte çalıştılar,teadivi almamayı bile düşündüler..fiyat olarakta ortodonti için 4000 tl verdim tabi buna ağız içi hazırlığı dahil değil..dişlerin yıkanıp temilenmesi varsa dolgu gereken yerlere dolgu yapılması,fazla diş varsa çekilmesi gibi birçok işlem için ayrı ücret ödeniyor..çeneler hizalanıp dişler pozisyonlarını alınca bir takım boşluklar oluştu..üst çenede gelişmeyen eksik dişler varmış onların yerine de implant yapıcaklar o da yaklaşık 2 bin 100 lira tutacak..fazla görünsede 7 dişin implantı aslında tanesi 500 tlden 3500 tutuyor bütün özel diş hekimlerinde...

arkadaşlar devlet bu tel

arkadaşlar devlet bu tel taktırma masrafını karşılıyor mu karşılamaya başlamış diye duydum ama kesin mi değil mi

okmeydanı ağız ve diş sağlığı

okmeydanı ağız ve diş sağlığı merkezinden henüz yeni özele sevk aldım.aslında vermek istemiyorlar ama elimde sgk nın genelgesiyle gittim ve kanunu gösterdim.sonuçta ağız ve diş sağlığı merkezinde ortodontik tedavi uygulamadıkları için orda bulunan diş hekimi raporuyla mecburen sevk veriyor.internetten sgk nın 29.03.2010 tarihli genelgesini çıkartıp okuyun ve bu genelgeyle idareye olmadı başhekimine çıkın ve lütfen ısrarcı olun çünkü hakkınız.

yaş

bu bahsettiğiniz genelgeyi okudum ama yaş sınırı ile ilgili herhangi bir şey yazmıyor. 18 yaş üstunde de bu tedavi ücretsiz mi?

diş teli ile ilgili

mrh ben dediginiz gibi daha önceden gitmiştim okmeydanı arastırmaya ama yapmıyoruz demişlerdi sizin yaptıgınıza çok sevindim ve bu konu ile ilgili lütfen banada biilgi verirmisiniz malum özelde tel fiyatları ucuyo ve genelgenin kopyasını bana gönderirseniz çok sevinirim sizinle irtibata geçebilirsen konu ile ilgili daha iyi bilgilenmiş olurum... lütfen geri dönerseniz çok mutlu olrum...

Diş tel Fiyatı

Diş teli taktırmak istiyorum 15 yaşındayım . Fiyatını öğrenmek istiyorum.

arkadaşlar bu yukarıda yazan

arkadaşlar bu yukarıda yazan tedavi sadece memurlar içinmi geçerli yoksa herkes bu yöntemle tedavi olabiliyormu.

Ücretler pahalı biraz

Ücretler pahalı biraz

tel

slm arkadaşlar bn 21 yasındayım dişlerim çapraşık tel tktrımayı düşünüyorm we fiyatlar ne kadr bilmiorm alt we üst taktrcm we kç yıl kalıyo bu teller...

FİYATİ 1500 ytl bende 2 hafta

FİYATİ 1500 ytl bende 2 hafta önce taktım ama özel hastane deil devlete baglı kurumda

NERESİ

neresi burası ssk bağlı mı çünkü o zaman uzun yıllar beklememiz gerekiyor sıra almak için eğer direkt gidince yaparlarsa hemen giderim ....

Nerede oturuyorsunuz? tanı

Nerede oturuyorsunuz? tanı hangı ılde devlete ait kurumda taktırdınız yardımcı olursanız sevınırm

18 yaşındayım bende diş teli

18 yaşındayım bende diş teli taktırmak istiyorum nerde taktırdığınızı yazarsanız çok sevinirim...

Baş belası yamuk dişler!

Selam.Dişinize telleri nerede taktırdınz ve kaça taktırdınz ? Konu hakkında aydınlatrsınz beni severim ..

DEVLETE BAĞLI HANGİ KURUMDA

DEVLETE BAĞLI HANGİ KURUMDA TAKTIRDINIZ

diş telini bazı yerlerde

diş telini bazı yerlerde devletin karşıladığını duydum doğrumu bilemiyorum bilen varsa yardımcı olsun lütfen.teşekkürler...

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <img> <b> <i> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sitemiz içinde arama yap

Özel Arama

Anket

KAMU HASTANELERİNİ KİM YÖNETMELİ:
e bordro ·  e okul  ·  Rapor  ·  Aöf  ·