İSLAMİ KIZ-ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Islami cocuk isimleri/Kiz

Abbase
Abide
Adile
Afra
Aise
Aliye
Amine
Arife
Amine
Arife
Atika
Azize
Bedia
Bedriye
Behice
Behiye
Belkis
Berre
Betül
Beyza
Cahide
Cemile
Ceyda
Dürdane
Dürriye
Edibe
Elif
Emine
Emre
Enise
Erva
Esma
Esman
Fahiye
Faika
Fatima
Fehmiye
Ferhunde
Feride
Fikriye
Firdevs
Habibe
Hacer
Hadice
Hadiye
Hafsa
Hâle
Halide
Halisa
Hamme
Hanife
Havva
Hayriye
Hilal
Hilmiye
Hind
Huriye
Hurrem
Kadriye
Kerime
Kevser
Latife
Leman
Lübabe
Lübeyne
Lütfiye
Macide
Makbule
Mediha
Melek
Meliha
Meryem
Mesude Meymune
Muazzez
Munise
Mü'mine
Müberra
Mükrime
Müleyke
Münevver
Münire
Müslime
Müserref
Müzeyyen
Naciye
Nadire
Nafia
Naime
Nazife
Nebahat
Nefise
Nesibe
Nevvare
Nezihe
Nuriye
Nüsniye
Rabia
Rebab
Rukiyye
Saadet
Sabahat
Sabire
Sacide
Sadika
Safiyye
Saide
Saima
Saliha Samiha
Samime
Sehle
Selime
Selma
Sevde
Siddika
Sirye
Sükeyne
Sümeyye
Sündüs
Sakire
Serife
Sükriye
Tahire
Taibe
Tayyibe
Tuba
Ufeyra
Ulviye
Ümame
Ümeyye
Ümmügülsüm
Zahide
Zakire
Zarife
Zehra
Zekiyye
Zerrin
Zeyneb
Zühriye
Zülal
Züleyha
Erkek isimleri:
Abad
Abbas
Abdula'la
Abdulali
Abdulazim
Abdulaziz
Abdulbaki
Abdulbari
Abdulbasir
Abdulcebbar
Abdulcelil
Abdulehad
Abdulevvel
Abdulezel
Abdulgaffar
Abdulgafur
Abdulgani
Abdulhadi
Abdulhak
Abdulhakim
Abdulhalik
Abdulhalim
Abdulhay
Abdulkadir
Abdulkahhar
Abdulkahir
Abdulkayyum
Abdulkerim
Abdulkuddus
Abdullatif
Abdulmecid
Abdulmelik
Abdulmennan
Abdulmuhsin
Abdulmuhyi
Abdulmü'nin
Abdulvacid
Abdulvahid
Abdulvasi
Abdulvehhab
Abdunnafi
Abdunnasir
Abdurrahim
Abdurrauf
Abdurrazik
Abdurresid
Abdussamed
Abdusselam
Abdussetar
Abid
Adem
Adil
Adnan
Affan
Ahsen
Akif
Akil
Alaaddin
Ali
Amir
Ammar
Amr
Arif
Asim
Atif
Attab
Avni
Azer
Aziz
Bahir
Bahtiyar
Battal Bayezid
Bedreddin
Behlül
Besim
Besir
Bilal
Burhaneddin
Bülend
Bünyamin
Cabir
Cafer
Cemalettin
Cerrah
Cevad
Cevdet
Cüneyd
Davud
Eban
Ebubekir
Edhem
Edib
Eflah
Elyesa
Emin
Enes
Enis
Esedullah
Esved
Esref
Eyyub
Fadale
Fahreddin
Faik
Falih
Faruk
Fatih
Faysal
Fazil
Ferhan
Feyzullah
Firuz
Galib
Gazanfer
Habib
Hafiz
Hakim
Halid
Halil
Halim
Hamdi
Hamdullah
Hamid
Hamza
Hanif
Haris
Harun
Hasan
Hasim
Haydar
Hayrullah
Hikmet
Hilal
Hisam
Huneys
Hüsameddin
Hüseyin
Ibrahim
Idris
Ihsan
Ikbal
Ikrime
Ilyas Imran
Irfan
Isa
Ishak
Ismail
Izzeddin
Kays
Kayyim
Kâzim
Kemal
Kerem
Kerim
Kiram
Lokman
Lütfullah
Mahir
Mahmud
Mansur
Masduk
Mazhar
Melih
Meliksan
Memduh
Mervan
Mesud
Muaz
Mugrine
Muhsin
Muhtar
Mukaddes
Mukaffi
Murad
Murteza
Musa
Muslih
Mustafa
Muttaki
Mü'min
Mübessir
Mücahid
Mücteba
Müddessir
Müheymin
Mümtaz
Münib
Münir
Müslim
Müseffa
Müstevekkil
Müzemmil
Naci
Nazif
Necat
Necmussakib
Nezih
Nezir
Nimetullah
Nizameddin
Nuaym
Nuh
Numan
Nur
Nureddin
Nuri
Nurullah
Osman
Ömer
Rahim
Rakib
Rasid
Rauf
Recai Refia
Refik
Resid
Ridvan
Sabir
Sacid
Sadik
Sadreddin
Safvan
Said
Saim
Salih
Sedad
Selami
Selim
Semih
Seyfeddin
Seyfullah
Seyyid
Siddik
Sirac
Sultan
Süheyl
Süleyman
Sahid
Sakir
Samil
Sefi
Sehid
Semseddin
Serafeddin
Serif
Suayb
Sükrü
Taha
Tahir
Taib
Tal'at
Talha
Talut
Tarik
Tayyib
Ubeyd
Ubeyde
Ubeydullah
Ukbe
Ulvi
Urve
Utbe
Üsame
Üzeyr
Vail
Vakkas
Varis
Vedad
Yahya
Yakub
Yasin
Yunus
Yusuf
Zahir
Zakir
Zekeriyya
Zeki
Zeyd
Zeyneddin
Zeynelabidin
Ziyad
Zübeyr
Zülkarneyn
Zülkifl

simler ve anlamları
ACAR : Cesur, becerikli

ACER: HZ.İsmail'in annesi

AFRA: Ayin 13.Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından

AHSEN: (Ar.) Daha güzel, çok güzel, en güzel. Erkek ve kadın adı

AKAY: Dolunay

ALGAN: Fetheden , alan

ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı

ARDA: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 4. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. 5. Sonra gelen.

AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

AZRA: Yine iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış, masum manasında.

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları B

BARAN: Yağmur

BELİNAY: Cennette peygamber cicegi

BENGİSU: Ebedilik,ölümsüzlük veren su

BEREN: 1. Güçlü, kuvvetli. 2. Akıllı

BERFİN: kardan yapılmış,tertemiz

BERRA: (Ar.). - Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

BERRE: Manası temizleyicidir

BETUL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır.

BÜŞRA: Mutluluk getiren haber

BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek

BURAK: Hz. Muhammed'in Miraç'ta bindiği efsanevi ata verilen isim.

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları C

CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları D

DALAN: (Tür.) Er. 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.

DALYA: (Tür.) Ka. - Yıldız çiçeği.

DİDAR: (Fars.) Ka. 1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda

DİREM: (Fars.) Er. 1. Akça, para. 2. Gümüş para

DUHA: (Ar.). 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi. -Kız ve erkek adı olarak kullanılır.

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları E

EBRAR: (Ar.) Er. 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.

ECHER: (Ar.) Ka. 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

ECİR: (Ar.) Er. 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.

ECRİN: ALLAH'IN hediyesi anlamını taşımaktadır.

EFGAN: (Fars.) Er. - Figan, ağlayıp inleme, feryat.

EFSA: cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz

ELYESA: (Ar.) Er. - Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber

EMİN: (Ar.) Er. 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. - 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.

EMİR: (Ar.) Er. 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

EMRE: Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş.

ENER: (Tür.) Er. - En yiğit, en kahraman kişi

ENSAR: (Ar.) Er. 1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir. ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek.

ERÇİN: (Fars.) - Merdiven, basamak. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ERVA: (Ar.) Er. 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.

ERVA: Temiz ahlakli kiz

ESLEM: Allah'a tesim olmak anlamında canım.değerlendirebilirsin.(hem kız hem erkek için olabiliyo)

ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir.

EYÜB: (Ar.) Er. 1. Sabırlı. 2. Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur.

EZGÜ: (Tür.) - Makam, hava. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

EZRA: (Ar.) Ka. 1. Pek fasih, sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at.

EZRAK: (Ar.) - Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları F

FERMA: (Fars.). 1. Emreden, buyuran. 2. Amir. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

FEYZAN: Çok bereketli,çok verimli

FÜSUN: (Ar.) Ka. - Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları G

GİZEM: (Tür.) Ka. - Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime.

GONCA: (Fars.) Ka. 1. Henüz açılmamış gül, tomurcuk. 2. Sevgilinin ağzı.

GÖĞEM: (Tür.). - Halk dilinde yeşile çalan mor. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

GÜRHAN: (Tür.) Er. 1. Hanlar hanı. 2. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan

GÜRKAN: (Tür.) Er. 1. Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları H

HÜMA: (Ar.) Er. 1. Devlet kuşu. 2. Saadet, mutluluk

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları İ

İCLAL: Kudretli büyüklük

İLTEBER: (Tür.) Er. - Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.

İREM: (Ar.) 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam'da veya Yemen'de bulunduğu söylenir. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

İREM: Cennet

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları K

KAAN: (Tür.) Er. 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar.

kadın adı olarak kullanılır

KANSU: (Tür.) Ka. 1. Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.

KARİN: (Ar.) Er.l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci

KATRE: (Ar.) Ka. 1. Damla. Damlayan şey

KAYHAN: (Tür.) Er. - Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.

KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

KAYRAL: (Tür.) Er. - Kayrılan, himaye edilen (kimse)

KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük

KEVSER:Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su

KORAY: (Tür.) Er. - İyice kor rengine gelen ay.

KORÇAN: (Tür.) Er. - Ateşli, canlı, hareketli.

KÜBRA: (Ar.) Ka. 1. Büyük olan (Ekber'in müennesi). 2. Hadicetü'l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.

KUMRU: (Fars.) Ka. - Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları M

MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.

MERİH: (Ar.) Er. - Dünya'dan sonra güneşe en yakın olan gezegen

MERT: Sözünün eri, sözünde duran

MİNA: Liman

MİRAY: (Fars.) Ka. - Ayın ilk günleri

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları N

NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı kadın

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları O

OGÜN: (Tür.). - Anımsanan belirli bir günde doğan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

OĞUZ: (Tür.) Er. 1. Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç, sağlam, güçlü. 3. Anlayışı kıt, bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır

ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs

ORHUN: (Tür.) Er. 1. Orta Asya'da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek, yüce Hun anlamında

OYTUN: (Tür.) 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OZGAN: (Tür.) Er. - Öne geçen, kazanan, başarılı

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları R

RANA:Güzel göze hoş gelen

RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları S

SARA: (İbr.) Ka. 1. Prenses. 2. (Fars.) Hz. İbrahim'in hanımı. 3. Halis, katkısız, temiz

SAREaf temiz

SARP: (Tür.) Er. 1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.

SARPER: (Tür.) Er. - Sert, güçlü erkek.

SEDEF: (Ar.) Ka. 1. Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu. 2. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.

SEDEN: (Tür.) Ka. - Uyanık, tetikte, gözü açık olan

ŞEHBAL: (Fars.) Ka. - Kuş kanadının en uzun tüyü

SELEN: (Tür.) - Sel gibi coşkun, taşkın kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

SELİKA: (Ar.) - Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

SELVA: (Ar.) Ka. 1. Bal. 2. Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 3. (İsp.) Ekvator da sık balta girmemiş orman

SEMA: (Ar.) Ka. 1. İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek.

SENA: (Ar.) 1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı 3.Şükretme

SERTAÇ: (Fars.) Er. - Baştacı, çok sevilen, sayılan.

SERTAP: (Tür.) Er. - İnatçı, direngen.

SEVDE: (Ar.) Ka. Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü'minlerin annelerinden birisi Hz. sevde.

SEVİL: (Tür.) Ka. - Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi

ŞEVVAL: (Ar.). - Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ŞEYMA: (Ar.) 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber'in süt kardeşi

SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.

SEZER: (Tür.) - Duyar, hisseder, anlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

SORGUN: (Tür.) Er. 1. Bir tür söğüt ağacı. 2. Sıtkı, sert. 3. Çok uzun ve güzel saç.

SOYHAN: (Tür.) Ka. - Han soyundan gelen.

SUDEN: peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi

SÜSEN: (Tür.) Ka. - Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak.suresinin 3. ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları T

TAHIRE: Hz. Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri. Bu isimle, Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır.

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları U

UMUT: Ummak, beklemek, ümit etmek

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Y

YAREN: Dost,arkadaş

YIGIT: Güçlü, cesur

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Z

ZEHRA: En yaygın ismidir. Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı anlamlarına gelir. O, Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta.

ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır.

ZİNNUR:Nur saçan

ZİŞAN: (Ar.) 1. Şanlı, şerefli. 2. Canlı. 3. Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ZİŞAN: Onurlu şerefli

ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı,zeki bilgili kadın

ben cooooooooooook beqendimm

ben cooooooooooook beqendimm

bunların içinde güzel

bunların içinde güzel isimlerden biri EMRE dir...

iyiymiş

iyiymiş

beğenmedim

beğenmedim

OĞUZ: (Tür.) Er. 1. Mübarek,

OĞUZ: (Tür.) Er. 1. Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç, sağlam, güçlü. 3. Anlayışı kıt, bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır

Oğuz ismi ben en anlamlısı. Oğlum olursa adını oğuz koyacağım.

beğenmedim

bencede isimlerin bazı anlamları hazırlıyanın kafasına göre yorumlanmış ve hiç peygamber isimleri yok............

engüzel ,s,,s,mler ALLAH CC

engüzel ,s,,s,mler ALLAH CC UNDUR

peygamberlerimizin çogunun

peygamberlerimizin çogunun ismi yok???? bunu hazirlayan kurana gore degil! kafasina gore hazirlamis galiba!!!!! hé hé hééééé

idare

heh işte idare eder

bende anlamadım

yani o kadar isim var pes peygamberimizin ismi yok birde kuranda geçen isimler deniyor. indik bir elamete gidiyoz kıyamete::)

guzelmıs

guzelmıs

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <img> <b> <i> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sitemiz içinde arama yap

Özel Arama

Anket

KAMU HASTANELERİNİ KİM YÖNETMELİ:
e bordro ·  e okul  ·  Rapor  ·  Aöf  ·