HACERÜL ESVED NEDİR NEREDEN GELDİ

Kâbe-i muazzamanın doğu köşesinde bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan ve Cennet yâkutlarından olan parlak, siyah taş.
İbrâhim aleyhisselâm ile oğlu İsmâil aleyhisselâmın birlikte Kâbe'yi inşâ ettikleri sırada, melekler taş getirerek İsmâil aleyhisselâma yardım ettiler. Sıra Hacer-ül-esvede gelince, İbrâhim aleyhisselâm; 'Ey İsmâil! İyi bir taş getir ki, hacılara işâ ret olsun' buyurdu. İsmâil aleyhisselâm bir taş getirdi. İbrâhim aleyhisselâm; 'Bundan daha iyi bir taş getir' buyurunca; Ebû Kubeys dağından; 'Cebrâil aleyhisselâm, tûfanda bana bir taş emânet etti. Gel onu al! ' diye bir ses işitti. Bunun üzerine Hacer-ül-esved taşı Ebû Kubeys dağından alınıp, Kâbe'deki yerine yerleştirildi. (Azrakî)
Hazret-i Ömer, Hacer-ül-esved taşına, karşı; 'Sen bir şey yapamazsın, fakat Resûlullah'a uyarak seni öpüyorum' dedi. Hazret-i Ali bunu işitince, Resûlullah'ın 'Hacer-ül-esved, kıyâmet günü insanlara şefâat eder' buyurduğunu söyledi. Hazret-i Ömer de hazret-i Ali'nin bu sözüne teşekkür etti. (Dâvûd bin Süleymân)
Tavâfa (Kâbe'nin etrâfında dönmeye) Hacer-ül-esvedden başlamak ve burada bitirmek sünnettir. (Zeylâî) (08.03.2008 01:57)

Kabe’nin doğu köşesinde bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan ve Cennet yakutlarından olan parlak siyah taş. Lügatte, hacer ’taş’ ve esved de ’siyah’ demektir. Kabe, Müslümanların namazda kıblesi olup, hac emrini yerine getirmek için ziyaret edilmesi şart olan bir mesciddir (camidir). Hacda, Kabe’nin etrafında dönerek ziyaret etmeye’tavaf’ denir. Tavafa Hacer-ül-esved’den başlamak ve bitirmek haccın sünnetidir (Bkz. Hac). Hacer-ül-esved, Kabe’nin doğu tarafındaki duvarın bir buçuk metre yüksekliğine yerleştirilmiş olup, uzun çapı 30 santimetredir. Hacer-ül-esved’in kendisine mahsus bir kokusu vardır. Elin veya herhangi bir eşyanın ona sürülmesi halinde, bu koku uzun zaman hissedilir. 52 Hacer-ül-esved, Cennet’ten indirilmiş bir taştır. adem aleyhisselamın Cennet’ten ayrılıp, yeryüzüne (Hindistan’daki Serendip Adasına) indirilmesinden sonra ziyaret ettiği ilk hane (ev) Kabe’dir. Rivayete göre adem aleyhisselam Cennet’ten dünyaya indirilince, meleklerin seslerini ve tesbihlerini (zikirlerini) işitemez olmuştu. Bu halinden yakınarak, Allahü tealaya yalvardı. Allahü teala, melekler vasıtasıyla bir beyt indirdi. Bu beyt, Cennet yakutlarından bir yakut olup, parıl parıl parlıyordu. İndirilen bu beytin biri doğu, diğeri batı olmak üzere iki kapısı vardı. Üzerinde Cennet’ten kandiller bulunuyordu. O hane, bugün Kabe’nin bulunduğu yere indirilmiştir. Allahü teala; ’Ey adem, senin için bir hane (ev) gönderdim. Arşım etrafını tavaf ettiğin gibi, bunun etrafını da tavaf eyle! Arşın çevresinde namaz kıldığın gibi, bunun etrafında da namaz kıl!’ buyurdu. Hacer-ül-esved’i de bu beytle beraber gönderdi. Bu taş, yeryüzüne ilk indirildiğinde beyazdı. Cahiliyet zamanında, günahkar kişilerin ve hayızlı kadınların dokunmasıyla siyah oldu ve bundan dolayı ismine Hacer-ül-esved, (Siyah taş) dendi. Tufan olacağı zaman Allahü teala Cebrail aleyhisselama Hacer-ül-esved’i Ebu Kubeys Dağında saklamasını ve tufandan kurtulmasını emretti. İbrahim’e, (aleyhisselam) Kabe’yi yapmaları emri verilince oğlu İsmail aleyhisselam ile beraber çeşitli dağlardan taş getirerek yaptılar. Bu arada Ebu Kubeys dağındaki Hacer-ül-esved’i İbrahim aleyhisselam aldı ve yerine koydu. Hacer-ül-esved, asırlardan beri Müslümanların hürmet ve tazim gösterdiği mukaddes bir taştır. Onun korunması için her türlü ihtimamı göstermişlerdir. İslamiyetten önce de bu taşın kıymeti bilinoyurdu. Mekke’deki Arap kabilelerinin her biri, ona ihtimam göstermeyi kendileri için bir şeref sayıyorlardı. Nitekim, Kabe’nin yıkılmasını önlemek için yapılan bir tamirat esnasında, her kavim bir duvarın inşaatı ile meşgul oldu. Sıra Hacer-ül-esved’i duvardaki yerine yerleştirmek işine gelince, herbiri bu şerefin kendi kavmine ait olmasını istediler. Aralarında neredeyse harp çıkacaktı. İçlerinden yaşlı ve akıllı birisinin; ’Aramızdaki bu ihtilafı halletmek için birini hakem yapalım. Onun teklif edeceği hal çaresine uyalım!’ demesi üzerine; ’Buraya ilk gelen kişiyi aramızda hakem tayin edelim!’ diyerek anlaşmaya vardılar. Biraz bekledikten sonra, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam çıkageldi (O sırada henüz peygamberliği bildirilmemişti). Hepsi buna çok sevindi. Çünkü O, kavmi arasında ’Muhammed-ül-emin’ diye tanınan, hiçbir kimseye haksızlık yapmıyan güvenilir bir kişiydi. Meseleyi ona arz ettiler. Arkasındaki mübarek paltosunu çıkardı. Hacer-ül-esved’i üzerine koydu. Her kavmin ileri gelenlerinden birini paltonun uçlarından tutturarak duvarın üzerine koydurdu. Sonra kendi mübarek eliyle yerine yerleştirdi. Böylece, çıkabilecek büyük bir kanlı çarpışmayı önlemiş oldu. Tarihte buna’Peygamberimizin Kabe Hakemliği’ olayı denmektedir. Hacer-ül-esved’in korunmasında bütün Müslüman devletleri, her türlü ihtimamı göstermekte kusur etmemişlerdir. Hazret-i Ömer, bir gün Hacer-ül-esved’e yaklaşarak; ’Hakikaten bilirim ki, sen bir taşsın! Ne zararın, ne de iyiliğin vardır. Allah’ın Resulünün sana yüz sürdüğünü görmeseydim, ben de sana yüz sürmezdim.’ buyurdu. Hacer-ül-esved zaman zaman bazı kötü niyetli kimselerin tasallutuna da maruz kalmıştır. 756’da çıkan yangın esnasında bazı parçaları düşmüştür. Hazret-i Ebu Bekr’in torunu Abdullah bin Zübeyr, bu parçaları gümüş muhafazalık içine koyarak yerine yerleştirmiştir. Hatta İslam aleminde sapık inançlarını yaymak isteyen Karmatilerin reisi Ebu Tahir Süleyman, 929’da Kabe’yi basıp tavaf edenleri de kılıçtan geçirerek, Hacer-ül-esved’i alıp Bahreyn’e götürdü. 22 sene sonra vücudunda çıkan yaralardan korkarak, Kabe’ye geri getirdi. Osmanlı padişahlarının, başta Mekke ve Medine olmak üzere mukaddes beldelere ve mukaddes emanetlere gösterdiği ihtimamlar ve yaptıkları hizmetler sayılamayacak kadar çoktur. Denilebilir ki, Asr-ı saadetten (Peygamberimiz devrinden) sonra Kabe’ye yapılan en büyük hizmetler, Osmanlılar zamanında olmuştur. Kabe’nin örtüsünün her sene değiştirilmesi, duvarlarına altın olukların yapılması ve Kabe binasının temellerine kadar inilerek yeniden inşası, mecburiyet hasıl olunca Hacer-ül-esved’in daha önceki gümüş muhafazasının da değiştirilmesi hep Osmanlı sultanlarının hizmetidir. Halen Hacer-ül-esved’i çerçeveleyen gümüş muhafaza, Sultan Abdülmecid Han (1839-1861) tarafından yaptırılmıştır. Hacer-ül-esved muhafazaya alınırken, çevresinden kopan parçalar, İstanbul’a getirilerek bazı cami ve türbelere konuldu. Bu parçalardan birkaç tanesi Sokullu Mehmed Paşa Camiinin girişinin, mihrabının ve minberinin üst kısmındadır. Biri de, Kanuni Sultan Süleyman Hanın türbesinin giriş kısmının üst tarafında bulunmaktadır. Hacer-ül-esved’in bu parçaları, altın çerçeve ile kaplıdır.

rkadaşlar inanmayan

rkadaşlar inanmayan arkadaşlarada laf sölemeyelim.. inanç olayı karakter gibi bir şey..
insanın kalbinde ufakta olsa bulunuyorsa ister istemez ztn inanıyor.. şuan yaşadığımız evren madde evreni olduğu için beyin akıl ve bilimde sınırlı kalıyor.
örneğin Allah'ın başlangıcını sorgularlarlar. ama bilmezlerki zaman madde ile vardır. madde yoksa zaman kavramı yoktur.
biz insanlar zamansızlığı düsünebiliyormuyuz? insanın aklı yetebiliyormu? bigbang olayını hepimiz biliriz.
maddenin olusumu doğal olarakta zamanın olusumu.. big bangten önce ne madde ne zaman var değildi..
bu iki kavram sadece insanlar ve madde evreni için geçerlidir..
bunun gibi bir çok örnek verilebilir.
Hacer-ül esved ile ilgili konuşmak gerekirsek, elbette bir bilimsel acıklaması vardır.
bu evren atomdan olusur hepimiz biliriz. ses dalgalarından şekillenirler.
atom cekirdekleri biraz titreştiği zaman inan aynı atom daha fazla titreşse kayalar tahtalar olusur.
yukarıda bir arkadasımızın yazdığı ''Cennette. İnsanların Hayalbile Edemeyeceği Nimetler, Sesler ve Meyveler Vardır''
hadisindeki sesler kısmıda bu tarz bişey olabilir. gerçi buda bizim sınırlı düsünce kapasitemizden cıkarttğımız bi durum olabilir.
en doğrusunu Allah bilir.
neyse her maddeninde yaydığı elektromanyetik dalgalar vardır. yararlı yada zararlı.
doğada bulunan taşlarda bu şekildedir. bazı taşların şifa olduğuda bilinmektedir.
en kolay örnek hepimizin bildiği mıknatıs.
emin olduğum bir konuda kesinlikle incelenmesi neticesinde tasın nereden geldiği değil ama cok yararlı ses yada elektromanyetik dalgalar yaydığı bulunur.
yalan yanlıs durduk yere Peygamber efendimizin bir taşı yada bir suyu kutsal sayıcağını düsünmüyorum.(zem zem suyundan bahsediyorum. PH' 14 olan tek su olduğu zaten biliyor.)
Allah bir çok şeyi yarattığı madde evreninde kendi koymuş olduğu madde kanunlarına uygun gerçekleştirmiştir.
inanmayan arkadaşlara söylüyorum. bu kanunları Allahın koymuş olduğunun kanıtıda istediği zaman mucizeleri insanlara göstermek için kaldırmış olduğudur.
yaşadığımız bu hayatın sınav olduğunu göz önüne koyarsak mucizelerin gercekten cok nadir olmus olmasını anlayabiliriz.
sadece Peygamberlere bahşedilen bu mucizelerin ise sınav öncesi öğretmenlerin işlediği ders olarak algılayabiliriz bu kısıtlı düşünce kapasitemizle.
gözümüzle görmeden yada yakın tarihte bir mucize olmamıs kanıt yok diyenler ise, o mUcizeleri gerçekleştiricek insanlar tekrar geliceklerdir.
Unutmadan şunuda söyleyebilirim.. taş maddedir cennetten geldiği hadislerde geçiyor.. bunada örnek suyu verebilirim..
ısı kaybında buz ısı verildiğinde buhar ve havaya karısabilir gözle görünmez duruma gelebilir.. hala madde formundamıdır peki ?
evet ama yaşadığımız evrende bile maddeler bu şekilde form değiştirebiliyorken kudretine aklımızın yetmediği Arş'ta neler olmaz ?
ayrıca bilimsel olarak kanıtlanmış enerji formunda bulunan canlılar yada varlıklarda bulunmakta(cinler)
ve bunların insan yada herhangi bir varlık olduğuna şahit olmuş insanları duymaktayız.
inanmayan arkadaşlara şöle bir sorum var.. kesinlikle onları zan altında bırakmak yada suçlamak değil amacım.. herkesin fikri inancı kendinedir.
diyelimki söylediğiniz gibi inanılan herşey yanlış hiç birşey yok ölümden sonrası vs..
Başta Hz. Muhammad(S.A.V.) ve diğer Peygamberlerimiz, neden firavun nemrud vs. leri gibi ben (haşa) tanrıyım insanlığa hükmetmek ve bunun meyvelerini
yemek yerine, diğer insanlar SApkınlar tarafından itilip kakılmalarına aşşağılanmalarına rağmen ben sadece Allah'ın elçisiyim ve sizin gibi kuluyum,
bana tapmayın Allah'a tapın dediler..
madem anlattıkları yanlıs ölümden sonrasınında olmadığını biliyorlar da yaşamları süresince keyif sürmediler
kendilerinden sonra gelecek tüm insanlığı bile düşünüp ona göre davrandılar.
çıkarlarını nedir?
Sadece bu sorular bile Allah'ın varlığının kanıtıdır bence ön yargısız düşünen insanlar için..
Kuran_ı kerim'de Allah'ın belirttiği kalpteki mühürde akıldaki ön yargıdan başka bişey değildir.
bilim ve sorgulama ama gerçekten objektif ön yargısız sorgulayan beyin,kesinlikle insanın kalbini Allah'a kavuşturmaktadır.
benim nacizane fikrim budur,,
ve tabiki en iyisini en dogrusunu Allah bilir..

selamun aleyküm

selamun aleyküm kardeşlerim,

allahu teala neden bu kıymetli taşı korumamış ki hem calınmıs hem parcalara ayrılmıs üsteli haşa kabenin de vakti zamanında yangına ugradıgı ve sel bastıgını okudum allahu tealanın evi nasıl korunmaz bu sorularıma cevap bulamadıgım için imanım sarsılıyor subhanallah

SENİN GİBİLER SORGULASIN DİYE

SENİN GİBİLER SORGULASIN DİYE

Aleykuma Salam.Elbette

Aleykuma Salam.Elbette Allah.c.c her seyi en iyi bilendir.Allah c.c bana yurekten inanin diyor.Bu dunya zaten sinav ve Allah c.c bizi sinava cekiyor kulum bana hakikatenmi inaniyor..elbette butun kalpler Allahin elindedir.

ALLAH[CC]SİZLERDEN RAZIOLSUN

ALLAH[CC]SİZLERDEN RAZIOLSUN BEN BU GÜZEL AÇIKLAYICI BİLGİLER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER

****Allahü teala; ’Ey adem,

****Allahü teala; ’Ey adem, senin için bir hane (ev) gönderdim. Arşım etrafını tavaf ettiğin gibi, bunun etrafını da tavaf eyle! Arşın çevresinde namaz kıldığın gibi, bunun etrafında da namaz kıl!’ buyurdu.*** bu nerede yazıyor hangi sure hangi ayet yazabilir misiniz? teşekkürler.

hacerül esved

değerli site yöneticileri Allah sizden razı olsun hacer ül esved taşının çalındığını öğrenmiştim ama sonra nasıl geri geldiğini öğrenememiştim.sitenizden öğrendim.bilseniz ne kadar memnun oldum.teşekkürler

buda son yorum.

arkadaşlar her şeyin bir cevabı vardır.bazıları bilime dayalı bzıları ise dinle ilgilidir.siz resmen akıllıca yorumlar yaptınız.bazı arkadaşlarımız cahilce yorum yapış.yinede her şey allaha çıkar diyorum.

Kalp Kırmayınız.!!!!!!!

Selamün Aleyküm Arkadaşımlarım.Burda yazılı tüm yorumların hepsini okudum...Ama tek bir şeyi anladım ki sevgili kardeşlerim doğru,emin,güvenilir kaynaklara bakmadan araştırma yapmadan burda yorum yazmışlar.
Dostlarım Yüce Peygamberimiz (h.z.)Muhammed Musatafa Efendimiz demişki;İlim,bilim,tekonoloji müslümaların kaybolmuş malıdır nerde burda alır.....
O yüzden araştırmalarını iyi yapın yorumlarınızı karşınıdaki insanları karmayacak şekilde yazın sevgili dostlarım..Yüzünüzden tebessüm Kalbinizden iman eksik olmasın inşaallah....Saygılarımla.....B.UÇAR.Antaya

aah ah. bütün hayvanlar yola

aah ah. bütün hayvanlar yola geliyorlar da şu insanlar bir türlü yola gelmiyorlar. sebep korku. başta kendinden korkuyor. 'buraya kadar
geldim geri mi döneyim' korkusu. Yani kendi kendisini inkar etme korkusu. gerisini siz araştırın.

Allah razi Olsun masallah,

Allah razi Olsun masallah, Allahim banada oralari görmek nasip etsin.

böyle site kuran ve yazan

böyle site kuran ve yazan eller dert görmesin ben ilk defa internetten merak edip girdim ALLAH razı olsun böyle insanlardan insaallah benıde dogru yola sokar dedigi gibi bir kul olurum

... Rabbim Bizi Muvaffak Etsin...

Yorumlara Bakıyorumda Gerçektende Çok Aciziz. Birincisi, Bilimsel Olarakta Çoğunlukta Olmak Üzere Bir Çok Bilim İnsanı Allah'ın Varlığını Kabul Eder. Tabi Bilimi Nekadar İnceliyorlar İnsanlar onu Bilemem. İkincisi Kur'an-ı Kerim de Cennetle İlgili Allah Şöyle Buyuruyor. Cennette. İnsanların Hayalbile Edemeyeceği Nimetler, Sesler ve Meyveler Vardır. O Yüzden Cenneti Düşünemezsiniz. Düşünülebilecek Tek Şey Huzurdur. Cehennemide Hâlâ Ateş Sananlar, Sadece Yanacaklarını Düşünenler Var. Cehennemin Öyle Azapları Var ki... İnsanların Maymundan Geldiğini İddia Edenlerede Şöyle Demek İstiyorum. Kaçmilyar Yıldır Maymunun Dönüşümü Görülmemiştir. Evrimsel olarak Düşünülürse Evrim Bukadar Çok Zaman Alıyorsa Dünyadaki Milyarlarca Tür Hayvanın Evrimini De Göz Önünde Bulundurursak Bukadar Evrimin oluşmasına Dünyanın Başlangıcından Çok Daha Geri Gidiliyor. Yani Bukadar Çok Evrimin oluşumuna Dünyanın Ömrü Az Kalıyor. İkinci Olarak İlk İnsanlar Nerden Geldiklerini Bilmiyorlarmıydı Ki Darvin Zamanına Kadar Maymundan Geldik Diyen İnsanlar Olmadı Ki Zaten Gerek Arkeolojik Gerekse Diğer Bilim Dallarının Son Açıklamalarına Göre Taş Devri Diye Bi Devir Yaşanmadı. Yani İlk İnsanlar Gayet Zeki İnsanlardı. Hatta Arkeolojik Kazılar Sonucu Sırları Hala Çözülememiş Bir Çok Kalıntı Elde Edilmiştir Ki Bu buluşlar Günümüz Teknolojisiyle Bile Yapılması Çok Zor. Hatta Kristal Kafa Tasının Bu Günkü Teknolojiyle Yapılması İmkansız.

harika bir paylasim Allah

harika bir paylasim Allah razi olsun

DÜNYADAKİ BENZEER MEYVELERDEN

DÜNYADAKİ BENZEER MEYVELERDEN CENNETTEDE VARDIR

Arkadaş bilimsel bir açıklama

Arkadaş bilimsel bir açıklama yapmaya çabalamış :) Tabi daha çok "ben bilimden hiç anlamıyorum" demek gibi olmuş. Bence cennetin kelime anlamına bakarsa ne kadar saçmaladığının farkına varabilir.

Bu arada inananların inanmayanları aşağılaması da çok saçma. "Herkesin dini kendine" İnsanları dışlayarak hiçbirşey elde edemezsiniz. Bu sayfadaki yorumların yüzde 95 i gereksiz...

BIZE NE BILIM NEDE O ARK.

BIZE NE BILIM NEDE O ARK. SEFATTCI OLUR ALLAH BIZE MUHAMMET MUSTAFA (S.A.V.) SEFATİNE NAİL EYLESİN(AMİN)

kuran'a yönelmek

kuranı;
anlamını bilmeden sadece arapça kelimeler yığını olarak gören ve okuyan bir zihniyetten ne bekliyorsunuz ki?onlar ki yabancı şarkıların anlamını öğrenmek için saaatlerini harcamaktan hiç çekinmezken kuranı anlamak için bir dakikalarını bile feda etmezler...adımız müslüman ülke ama insanlarımız müslümanlıktan bihaber yaşıyor.kuranı anlamaya çalışmadığı gibi okuyup anlayanlara da laf atmaktan hiç çekinmiyor.bu tip insanlar için kuranda okadar güzel sıfatlar varki...ben bunlara,yine kuranın bir ifadesiyle, sapkın diyorum.çünkü bu insanlar doğru yoldan,Allahın yolundan sapmış insanlardır..ŞAYET BİZ BU KURANI BİR DAĞIN ÜZERİNE İNDİRMİŞ OLSAYDIK,ANDOLSUN ONU ALLAH KORKUSUNDAN SAYGI İLE BAŞEĞMİŞ,PARÇA PARÇA OLMUŞ GÖRÜRDÜN.İŞTE BİZ,BELKİ DÜŞÜNÜRLER DİYE ,İNSANALARA ÖRNEKLERİ BÖYLE VERMEKTEYİZ.(HAŞR,21).maalesef her türlü şeytanlığa kafası çalışan bu insanlar,Allaha ve kurana karşı sorumluluklarını düşünemeyecek kadar acizler...

ALLAH CC VARDIR DÜNYA GÖZÜYLE İSPATI NURLANAN KALPTİR

ALLAH CC VARDIR DÜNYA GÖZÜYLE İSPATI NURLANAN KALPTİR.YANİ KALPTEKİ LATEİFLERİN ZİKİR,ŞÜKÜR VE FİKİR İLE YOĞRULARAK ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK GEREKİR.BEN BUNA ŞAHİDİM.AMA DÜNYA LİSANI İLE BU HALLER AÇIKLANAMAZ YAŞANIR ANLATILAMAZ.NURLU BİR KALP NAMAZ KILANI KILMAYANI ,İNANANNI İNANMAYANI GÖRÜR,TANIR ARKADAŞLAR SADECE BU KADARINI SÖYLEYEYİM.BUNLARI SÖYLEYİNCE ADAMA DA MAALESEF DELİ DİYORLAR O YÜZDEN SUSMAK VE SADECE YAŞAMAK LAZIM.İNANMAYAN BİR ARKADAŞADA VESİLE OLDUM BU RAMAZANDA ORUÇ TUTTU.YANİ ALLAH AŞİKAR OLARAK VAR ARKADAŞLAR....

ALLAH La IlaHe ILLaLLaH!!!

ALLAHIM Senin yuceligine inanmayanlarin serinden koru bizleri yuCe Rabbim.NeDen HerZamaN ZoRlu olaNi AraStiRiyoRuz.Yuce RaBBim En Guzel DiNi VermiS BizLerI.ISLAMI!! Ne mUtLu oNu ALLahin EiMerLerIne Uyupta YasIyaNa. ALLahIm Beni UyanDirDi HerKezI UyanDirSin.BoS yAsaMiyaLim. Uyan Ey ALLAHIN KuLu.YerYuzunDe Ne VarSa HepSini Sizin icin Yaratan,Goklere Dogru YoneLeRek Yedi Kat GoGu tastamam VuCuda GetiREn O'DUR. O HerSeyi HaKKiyLa BILENDIR!(Bakara suresi,ayet:29)ALLaHim GuC ver BizLerE BoyLe GaFillerin arasinda SasIrtma bizleri. Tum KotULuKLerDen Sana SiginiRiz Yuce RaBBim. aeoLun.

yerli yersiz büyük harf kullanımı

Kullandığınız kelimelerde yerli yersiz büyük harflerin yer alması, hangi ülkenin ve dilin kurallarına uyuyor? Yazdıklarınızın değer görmesi için, önce yazım tarzınıza hürmet edilsin.

RABBIB İNANANLARIN YARDIMCISI

RABBIB İNANANLARIN YARDIMCISI OLSUN DİNİMİZ İSLAMADA SALDIRANLARA İNŞALLAH BU DÜNYADA HAK ETTİKLERİ CEZAYI VERSİN AMİİİİİN

inanlar inanmayanlara

inanlar inanmayanlara saldırmış direkt siz bu tavırla sorgulayan insanları nasıl kazandıracağınızı sanıyorsunuz

hacerul esved

arkadaşlar Peygamberimizin (S.A.V) bir hadisi var: ''Cennette hiçbir gözün duymadığı, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kimsenın hayal edemeyeceği nımetler vardır'' dıye. Peki ozaman Hacerul esved cennetten gelıyor ve bızde onu göruyoruz bılıyoruz ve işitiyoruz anlatıolar nasıl oldugunu. hatta zem zem suyu ıcınde hadıs var: ''Zem zem suyu cennet pınarlarındandır'' dıye. ama zemzem de ıctık. görduk duyduk. bu nasıl olur?

KAVRAYA BİLMEK NE KADAR ANLIYORUZ OKUDUKLARIMIZI

KARDEŞİM YAZDIGIN KONUYU ANLAMADAN YORUM YAPMIŞSIN KENDİN SÖLEMİŞSİN ZATEN BUNLARIN DIŞINDA BU NİMETLERİN OLDUGUNU SÖLEMİŞ SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ LÜTFEN ANLAYARAK ARAŞTIRALIM BİRAZ DAHA İTİNA GÖSTER LÜTFEN ALLAHA EMANET OL ALLAHIN SELAMI ÜZERİNE OLSUN İNŞALLAHU TEALA :)TEBESSÜMLE YAŞA İNŞALLAH

Sevgili kardesim Guzel bir

Sevgili kardesim

Guzel bir soru sorarak guzel bir acik yakalama pesinde isen Peygamber efendimizin Hadisini egerki yalan cikarmaya niyetli isen Allah (c.c)Kalbindeki ni sana versin Yok niyetin gercekten merak ise yalnizce bilmek ogrenmek ise nefsinin ve seytanin sozunu dinlemez isen Kaldir da kafani bir bak etrafina zannedermisin ki Yalnizca bir tas ve su mudur zannediyorsun gorup gorebilcegin Allahin (c.c)Nimetlerinden eger oyle zannediyorsan Allah sana hidayet versin ...

sen hem bnm sorumu

sen hem bnm sorumu yanıtlamadın, hem de bana kötü niyet isnat ettin. böylece sen günaha girmekten başka birşey yapmamış oldun. hamdolsun ben muslumanım ve senin düşündüğün gibi kötü niyetli de değilim. peygamber efendımızin s.a.v. her söyledıgı dogrudur. buna böylece inanıyoruz şükürler olsun. açık yakalama peşinde de değiliz. ne haddimize. o (yani Peygamberimiz s.a.v.) bütün insanlardan daha akıllı ve üstündür. bnm sorum gayet açık. bir hadisi şerif farklı bir şekilde anlaşılıyor, diğer hadisi şerif farklı şekilde anlaşılıyor. bunun nedeni nedir? söz konusu hadisi şerifler: 1-) ''Cennetteki nimetlerden biri dunyaya gelse elbette ziyasından (yani ışığından) dünya yanar kül olurdu ve insanlar Allahtan c.c. başka olarak buna taparlardı'' 2-) ''Hacerul esved cennetten gelmiştir'' 3-) ''Zemzem cennet pınarlarındandır'' Bunun bana açıklamasını yapacaksan yap. saldırı yapacaksan hiç yazma. gerek yok.

Hacer-ül Esved nedir, Nereden geldi..

Hacer ül esved taşı Mısırdan getirilmiştir. Belki bilmezsiniz Eski mısırda Ammon tapınağı da bir çeşit kabe idi. Orada insanlar "Ben ben" taşı denilen bir taş etrafında dönerek tavaf ederler ve kurbanlar keserlerdi.Ne zamanki B:İskender Mısır'ı işgal etti ve yönünü Ammon tapınağına çevirdi, işte o zaman bu taş ortadan kayboldu.Hemen belirteyim, insanların sünnet olmaları da bir mısır adetidir."Bak;Heredot tarihi" Bu nedenle hurafeler üretmek doğru değil.Çünkü mısırlılarda bu taşın Tanrıların kemiklerinin bir parçası olduğuna inanırlardı.İsteyen inanır, isteyen inanmaz ama tarihi veriler böyle...

Kaynak olarak Heredot

Kaynak olarak Heredot Tarihi'ni vermeniz pek komik olmuş. Onun yazdıklarının çoğu efsanedir. Biraz daha okumanızı okuyunca bana hak verip komik duruma düştüğünüzü göreceksiniz.

Hz. ademden beri ibadet etme

Hz. ademden beri ibadet etme şekillerinin aynı olduğunu düşünüyorum.
Bu yüzden farklı dinlerde , kültürlerde tavaf,kurban,namaz(ya da namaza benzer ibadetler),oruç,sünet vs. olması hiç şaşırtıcı değil.
Mesela putperest araplar da kbeyi tavaf ederdi.

Enfâl(*) Sûresinin 35 . Ayetinde :
Onların, Kâ’be’nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyle ise (ey müşrikler) inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı.

(http://www.diyanet.gov.tr/kuran/default.asp)

Nedense dinler tarihini yorumlayanlar hep tektenrılı dinler çoktanrılı dinlerden doğduğu için bu böyledir derler.Tektenrılı dinler bozularak çıktanrılı dinler oluştu ama onlardan kalan ibadet alşkanlıkları şekilsel olarak devam etti diye düşünmezler

CAHİL!

Arkadaşlar (CAHİL MÜSLÜMANLAR VE ALİM GEÇİNEN ACİZ MÜSLÜMANLAR) Cennetten taş indiğine ve zamanla kötü insanların dokunduğu için siyah olduğunu düşünecek kadar dar kafalısınız siz. Taş neden siyahlamış bilim adamlarına sorun ne diyecekler Bilime saçmalık diyen arap uzuvları siz dar kafanızla hiçbir şey anlamazsınız ama

yine saldırgan, yine öfkeli,

yine saldırgan, yine öfkeli, bu kadar da iyilikten ve müsamahadan korkmayın. öleceksiniz bir gün, senin sonsuz inandığın bilim seni sonsuz yapsın da görelim. geç kalmış sayılmazsın gel tövbe et, umulur ki Allah (cc) tövbeleri kabul edendir, sonsuz rahmet ve mağfiret sahibidir.

her kesin inandıgı kendine

her kesin inandıgı kendine arkadaş sen o küçük kafayı yorma

İNSANLARI BİLMEDİKLERİ Nİ SANDIGINIZ KONULAR LA AŞAGILAMAK BİLİ

KARDEŞİM BİLİM SADECE İNSAN BEYNİ İLE SINIRLI OLUP DÜNYANIN KENDİLİNDEN OLUŞTUGUNU YANSITACAK KADAR CAHİL AYNI ZAMANDA HAKKİKATTE BİLİNENİ ÖGRENMEYE ÇALIŞMAKTIR LÜTFEN DÜŞÜN SEVGİYLE KAL ALLAHIN SELAMI ÜZERİNE OLSUN SEVGİLERLE :) TEBESÜMLE YAŞA

Peki o zaman obilim

Peki o zaman obilim insalarını kim yarattı BUNU BİR ARAŞTIRDA GEL

CAHİL DİYEN CAHİLLLL

Sen bilimin eninde sonunda nereden geldigini bi ögren sonra gel buraya yorum yazzz..... BANA HEMEN GİDİP ATOM UN ETRAFINDA HIZLA DÖNEN NÖTRONLARIN, ELEKTRONLARIN NASIL DÖNDÜGÜNÜ, YADA NE KİMİN BUNLARI DÖNDÜRDÜGÜNÜ, YADA BİR DAMLADAN İNSANIN HANGİ MAKİNE TARAFINDAN YARATILDIGININ ACIKLAMASINI BUL ve ÖGREN BANA DA ANLAT... SONRA YORUMLARINI DİKKATE ALIRIZ EYYYY CAHİLLLLLL..

en mantıklısı

size söylüyorum inanmayanlara dünyada bir dine mensup olmak zorunlu deildir fakat bunu mahşerde hesabını verecek olanda bizleriz dünyada en mantıklı din islamdır bazı din adamları islamı çok sıkı bir din olarak tarif edebilir fakat islam dini bizim ferah yaşamamız için konulmuş bir dindir dünyanın öbür köşesind müslüman var islam dininin ne kadar mantıklı olduğunu anlayıp kendi dinlerinden bu dine gelen hristiyan yahudi vb. vardır SİZ ŞİMDİ BURDA İNANMIYORUM DERSENİZ BU SİZİN MANTIKSIZLIĞINIZ OLUR BAŞKA BİR ŞEY DEMİYORUM LÜTFEN BU MESAJJIMI İLETİN

yhaf bu gonyalılar dinle

yhaf bu gonyalılar dinle kafayı yemıs hastahane sayfasında vaaz verıyorlar ahahaha koptum amg.:D:DD:D:D

insanoğlu böyle nankördür.

insanoğlu böyle nankördür. bir mucize görmeden bazı şeylere inanmaz tarih mucizeleri görüpte iman etmeyenlerle dolup taşmıştır. ve halen günümüzde böyle insanlarda mevcut.
bir mucize görmeden iman edip inananlara ne mutlu. ..

okumaya doyamadığımız Kuran-ı Kerim'dede yazdığı gibi.
Onlara ne yaparsan yap inanmazlar. Cünki biz onların kalplerini mühürledik. Buyurdu..
bu tür insanlara islamdan bahsettiğimizde daralırlar konuyu değiştirmek isterler
inanmayanlarla karşılaşanlar üzülmesin sakın
bir inanmayan iman etmiş inanan bir müslümanın asla söylemlerini çürütemez
zaten bu görülmüş bişeyde değildir. Fakat Buyurulduğu gibi Anlamazlar.
süra üflendiğinde elbet secde edip, doğruları anlayacaklar.
Şüphesiz Allah (C.C) en iyi bilendir.
insansa cahil kalp gözü kördür.

yuh allah akıl fikir versin

yuh allah akıl fikir versin kafirr...

bir birimizi kırmayalım

Arkadaşlar böyle birbiri nize cahil demey le biryere varamasınız müslüman kibar dır örnek olmalıyız köstek değil o yüzden siz doğru yu söyleyin kabul etmezse kızmaya darılmaya gerek yok cehennemede yakacak insan lazım siz uyarın zorla olmaz bu işler her şey allarızası için olmalı

inançsızlara

Hain insafsız sen Benim Rab'bimin gönderdiğine ona nasıl inanmazsın emin ol Benim Allah'ım sölediğin sözleri öbür tarafta karşılıksız koymaz. Seni yaradanki o ona inanmayarak yrini hazırlamış oluyosun.

inanmayanlara

sizin gibi inanmayanlar varya hani şu hangi aqsırdayız hangi çağda yaşıyoruz diyenler bunlar saçmalık geri kafalılık diyenler asıl öyle geri kafaluı olanlar sizlersiniz işte geri kafalı olmasaydınız düşünürdünüz hiç insan kendi kendine olurmu dünya kendi kendine olurmu bilim bu kadar ilerlemesine rağmen hadi bakalım yaratsınlar herhangi bişeyi kuranda geçiyo insan düşünmezmi biz onu topraktan yarattık yine bize dönecek diye hergün bi insan ölüyo görmüyomusun dünyayı elinde tutan allah kafirede müslümanada rızkını veren allah peygamberine ücret almadan fakir bir peygamber allahın emirlerini açıklamış insan için hiçbir kötülük olmayan kuranda bu anlatılanlar neden yalan olsun ne çıkarı olabilir

inanmayanlara söylüyorum LÜTFEN NE OLUR KİMİ SEVİYORSANIZ ONUN HATRI İÇİN KURANIN ANLAMINI BİR KEZ OLSUN AÇIP OKUYUNLÜTFEN Bİ ŞEY KAYBETMEZSİNİZ AMA KAZANIRSINIZ

herkes salakti bi siz

herkes salakti bi siz akillisiniz inanmiyorsunuz sayiniza bi bakin once kac kisisiniz inanmayanlar tabi dogru allah sizide ozel yaratti inanmayanlar olarak

hele burya bak arkadaş

gerçekten21.ci asrın insanı oldugunuzu çok ortaya çıkarıyorsunuz sizinki ahmaklıktan başka bişey deyil ona inanmassınız buna inanmassınız hala nil nehirinden cennet yaprakları aktıgını biliyormusunuz

Kötü Yorumların sahipleri

ALLAH size hidayet versin güzel kardeşim. Buna vesile olmak için can atarım... Eğer gerçekten birşeyler hakkında bilgi mantık ile bağdaşcak herşekilde ispat ederek somut olarak dini dinlemek istersen bunun için her zaman yazabilirsin mkc34590@hot

adamın bir tanesi veli bir

adamın bir tanesi veli bir zata geliyor ve diyor ki:'ya hu cennet cehennem diye bir şey yok boşuna bu kadar namaz kılıp ibadet ediyorsun.' veli zat adama dönüyor ve diyor ki:'diyelim ki cehennem yok ben yine de namaz kılayım ibadet edeyim bunun bana ne zararı olur ki sonunda.peki ya cehennem varsa işte o zaman senin halin ne olur?'onların gözleri kördür görmezler;kulakları sagırdır işitmezler'

lan sizin gibi kafirlerin ne

lan sizin gibi kafirlerin ne işi war burda lan masal istiyosanız gidin ananız anlatsın ALLAH sizin gibi kafirlerin belasını wersin dilerim ALLAH tan bu sözlerinizi diğer dünyada hesabını werirsiniz ..

İzlenim

Ne boş muhabbetler dönmüş.

edd

zaten allaha inanan inanır sizin bişi demeniz onların kafasına bişi sokmas siz takılın allah herşeyi görüo nede olsa ondan boş oş konuşmayon

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <img> <b> <i> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sitemiz içinde arama yap

Özel Arama

Anket

KAMU HASTANELERİNİ KİM YÖNETMELİ:
e bordro ·  e okul  ·  Rapor  ·  Aöf  ·