Kanser Nedir?

Kanser, hücrelerde DNA hasarı sonucu bazı hücrelerin kontrolsüz veya anormal şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır. Karsinom, sarkom,lösemi, lenfoma/myeloma, merkezi sinir sistemi kanseri olmak üzere alt tiplere ayrılır.

Karsinom:ciltten yada iç organların zarlarından

Sarkom:vücudu ayakta tutan destek dokudan kemik kıkırdak kas yağ gibi

Lösemi:kan ve kemik iliğinden

Lenfoma/myloma:vücudun bağışıklık sisteminden

MSS:beyin ve omurilik ten köken almaktadır.

Temelde iki tür kanser türü vardir. İyi huylu ve kötü huylu

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI NIN GÖREV TANIMLARI. . VE NİHAYET SAĞLIK İDARECİSİ TANIMLAMALARA GİRDİ

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN

DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık meslek mensupları ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Dayanak

600 bin taşerona kadro geliyor. .. ALİ TEZEL

Yerel seçimlere 3 aydan az bir süre kala kamu,taşeron işçilerine kapıyı açmaya hazırlanıyor. Sayıları 600 bini bulan taşeron işçilerin kamuda kadrolu olması için karar alındığı öğrenildi. Ocak sonu ya da şubat ortasına kadar Torba Yasa’ya bir madde eklenerek ya da Bakanlar Kurulu kararı ile kadro izni çıkacak

Kamuda sayıları 600 bine yaklaşan taşeronişçilere kadro yolu açıldı. Edinilen bilgiye göre konu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) görüşüldü ve karara bağlandı.

YENİ TORBA YASA MECLİSTEN GEÇTİ İŞTE SON HALİ

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve kayıtları
vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.”
MADDE 2- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 3- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının

SAMSUN DA ANNE MİSAFiRHANESİ AÇILDI

Sasun kadın doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde anne ve anne adayları için otel konforunda misafirhane açıldı. Resimler için alttaki linke tıklayınız.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MADDE 1 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kuruma bağlı birlik ve hastanelerdeki yönetim görevinin tek kişiye verildiği hallerde, birleşen görevlerden üst görevin bağlı olduğu idareci disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin (II) sayılı cetvelinin (3) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3
Avukat
Genel Sekreter
Vali

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MADDE 1 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kuruma bağlı birlik ve hastanelerdeki yönetim görevinin tek kişiye verildiği hallerde, birleşen görevlerden üst görevin bağlı olduğu idareci disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin (II) sayılı cetvelinin (3) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3
Avukat
Genel Sekreter
Vali

YENİ TORBA YASA ALT KOMİSYONDAN GEÇTİ

Torba yasanın alt komisyonda onaylanmış şekline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.medimagazin.com.tr/templates/default/ckfinder/userfiles/files...

SAĞLIK İDARESİ VE SAĞLIK YÖNETİMİ MEZUNLARINA KADRO TALEBİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

BAYAN MEMURLARIN KIYAFETİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

8 Ekim 2013 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 28789

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2013/5443

Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile "2/9/1925 tarihli ve 2413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 4/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE

KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Sitemiz içinde arama yap

Özel Arama

Anket

KAMU HASTANELERİNİ KİM YÖNETMELİ:

Son Konular

2015-01-19 10:41 - Fizik Nereye Gidiyor(?) - Hasan Gürkan AYMAK
2015-01-16 19:03 - FİZİK BÖLÜMÜ UYUTULMAK MI İSTENIYOR? - Hasan Gürkan AYMAK
2014-12-08 00:35 - Kanser Nedir? - karsid
2014-05-22 10:26 - SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI NIN GÖREV TANIMLARI. . VE NİHAYET SAĞLIK İDARECİSİ TANIMLAMALARA GİRDİ - İsmail Demirci
2014-01-12 17:31 - 600 bin taşerona kadro geliyor. .. ALİ TEZEL - İsmail Demirci
2014-01-03 08:37 - YENİ TORBA YASA MECLİSTEN GEÇTİ İŞTE SON HALİ - İsmail Demirci
2013-12-16 08:53 - SAMSUN DA ANNE MİSAFiRHANESİ AÇILDI - İsmail Demirci
2013-12-06 14:56 - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI - İsmail Demirci
2013-12-06 14:54 - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI - İsmail Demirci
2013-11-28 08:38 - YENİ TORBA YASA ALT KOMİSYONDAN GEÇTİ - İsmail Demirci
2013-11-16 13:22 - SAĞLIK İDARESİ VE SAĞLIK YÖNETİMİ MEZUNLARINA KADRO TALEBİ - İsmail Demirci
2013-10-08 09:04 - BAYAN MEMURLARIN KIYAFETİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI - İsmail Demirci
2013-10-03 12:51 - ÇALIŞAN HASTAYLA AYNI TUVALETİ PAYLAŞMAYACAK - İsmail Demirci
2013-09-30 09:45 - SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YENİ TORBA YASA TASARISI - İsmail Demirci
2013-09-27 04:00 - E-Okul Sınav - karsid
2013-09-17 21:12 - ÜÇ BAŞLI SİSTEM VE HEKİM GENEL SEKRETERLER - İsmail Demirci
2013-09-16 13:30 - GENEL SEKRETER-HASTANE YÖNETİCİSİ, DOKTOR OLMAK ZORUNDA MI?. - İsmail Demirci
2013-09-11 10:56 - 15 ŞEHİR HASTANESİ PROTOKOLÜ İMZALANIYOR - İsmail Demirci
2013-09-07 19:35 - ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ MAĞDURLARININ SESİNE KULAK VERELİM... - Hasan Gürkan AYMAK
2013-09-03 09:31 - Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Ali İhsan Dokucu oldu - İsmail Demirci
2013-08-29 09:44 - HASTANE YÖNETİCİLERİNE SATINALMA KONUSUNDA YETKİ DEVRİ - İsmail Demirci
2013-08-26 00:43 - ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ İSTEĞE BAĞLI OLSUN.... - Hasan Gürkan AYMAK
2013-08-07 11:20 - Sağlık Yöneticilerinin Maaşları - İsmail Demirci
2013-08-07 09:39 - Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik - İsmail Demirci
2013-07-31 02:27 - E-Okul Kayıt Sonuçları Sorgulama 2014 - karsid
2013-07-29 20:32 - 2013-2014 Yurtkur KYK Burs ve Yurt Başvuruları Başladı - karsid
2013-07-18 11:36 - SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TAŞRA TEŞKİLATI İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ GENELGE - İsmail Demirci
2013-07-05 08:35 - SAĞLIK MÜDÜRÜ SAĞLIĞIN İLDEKİ TEK PATRONU - İsmail Demirci
2013-05-08 16:13 - TAŞERON İŞÇİYE 8 YENİ HABER - İsmail Demirci
2013-03-01 10:57 - YENİ EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA - İsmail Demirci
2013-02-18 09:13 - ANAYASA MAHKEMESİ 663 SAYILI KANUNDA NELERİ İPTAL ETTİ? - İsmail Demirci
2013-02-18 09:10 - EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞENLER... - İsmail Demirci
2013-02-15 16:15 - YENİ EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ - İsmail Demirci
2013-02-13 08:25 - Samsun’da hastanelere 791 bin lira ‘Tıbbi atık’ cezası - İsmail Demirci
2013-02-12 09:34 - MESLEKTAŞIMIZ UĞUR CURA MALATYA HASTANE BİRLİKLERİNDE MALİ İŞLER BAŞKANI OLDU - İsmail Demirci
2013-02-11 15:09 - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ - İsmail Demirci
2013-02-05 14:30 - KAMU İHALE TEBLİĞİ PARASAL LİMİTLER - İsmail Demirci
2013-02-01 14:09 - Kamu Hastaneleri Birliği Atama ve Özlük İşleri Yönergesi - İsmail Demirci
2013-01-11 08:49 - LEVENT ORUÇ ÇORUM İLİ MALİ İŞLER BAŞKANI OLDU - İsmail Demirci
2013-01-10 11:10 - BAKANLIKTAN ANNE OTELLERİ KURULMASI TALİMATI - İsmail Demirci
e bordro ·  e okul  ·  Rapor  ·  Aöf  · 
İçerik yayınları